Амур-Нижньодніпровський район. Середня загальноосвітня школа № 133

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ДНУ ім. Олеся Гончара

 

 


Звіт керівника

Річний звіт директора школи за 2017/2018 навчальний рік

 

   Освіта є основою інтелектуального, духовного, фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, економічного добробуту, запорукою розвитку суспільства, об’єднаного спільними цінностями і культурою, та держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення сталого розвитку України та її європейського вибору. [ЗУ «Про освіту» від05.09.2017 р №2145-VIII]. Звітування здійснюється з метою подальшого утвердження відкритої і демократичної державно-громадської системи управління освітою.

    Закінчується навчальний рік. Як і кожен з попередніх, він має здобутки і недоліки. Треба якісно і системно проаналізувати, щоб визначити напрями

   У 2017/2018  навчальному році педагогічний колектив та адміністрація школи  здійснювали свою діяльність відповідно до Закону Украї­ни «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України  «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної серед­ньої освіти», Концепції національного виховання, власного Статуту і локальних документів ,  дотримувались норм Конвенції про права дитини та впровадження  Державного стандарту  початкової загальної освіти у першому та другому класах.

    Педагогічний колектив працює над єдиною проблемою

    «Розвиток життєтворчих навичок як основи життєвої компетентності людини».

    Заклад освіти здійснював свою діяльність відповідно до статуту школи. Освітній процес відбувався в  одну зміну.

    Школа з українською мовою навчання.

Стан і розвиток шкільної мережі

      Педагогічним колективом школи проводиться  певна  робота  щодо збереження й шкільної мережі.

    На початок 2017/2018 навчального року в закладі навчалось 735 учнів. Укомплектовано 27 класів, середня наповнюваність  29,3%. Школа І ступеня  налічує 12 класів, ІІ ступеня – 13 класів, ІІІ ступеня – 2 класи. Слід відзначити, що контингент учнів щороку збільшується.

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання або зміною профілю навчання. Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2017/2018 навчальному році були:

 • Спільна робота з ДНЗ №400, 401,402;
 • Систематичний контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;
 • Організація навчання за індивідуальною формою (3 учні);
 • Організація навчання за інклюзивною формою. У школі функціонує  1 інклюзивний клас, в якому навчається 1 дитина з особливими освітніми потребами.

         Головним принципом інклюзивності освіти є створення школи для ВСІХ дітей. Саме у такій школі індивідуальні особливості дітей та їх особливі освітні потреби сприймаються як корисний ресурс, особиста унікальність, а не проблема. За допомогою кваліфікованих педагогічних працівників надається належний супровід та підтримка учням у їх соціальній адаптації, розкритті своїх інтелектуального, фізичного та духовного потенціалів. Завданням нової  української школи є створення інклюзивного освітнього середовища - сприятливого середовища для спільного навчання, виховання та розвитку дітей з урахуванням їх потреб та можливостей.

       У  минулому  році працювало 3 групи продовженого дня, які відвідувало 100 учнів 2-х, 3-4-х класів та 1 група для учнів 1-ших класів (30 учнів). Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, спальні, ігрова кімната, всі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі діти, які  відвідували  ГПД, були  охоплені  гарячим  харчуванням, дотримувались  режиму  роботи.

       В цілому, роботу груп  продовженого дня  можна  визнати задовільною.

Учні початкової школи працюють у 12 навчальних кабінетах. Кабінети обладнані зручними меблями: нові меблі (5 кабінетів), оновлені (6 кабінетів), ігровими куточками (12 кабінетів), технічними засобами навчання (телевізорами – 9 кабінетів, комп’ютерами – 3 кабінети, мультимедійним проектором – 1 кабінет). Рекреації обладнані зручними диванами. Для дозвілля учнів обладнана ігрова кімната, для відпочинку – 2 спальні кімнати, для занять фізичною культурою – мала спортивна зала. 

     Учні старшої школи навчаються у 20 класних кімнатах, більшість кабінетів обладнані телевізорами, комп’ютерами (або ноутбуками), впродовж навчального року укомплектовано другий кабінет інформатики  на 15 комп’ютерів, два кабінети мають мультимедійні проектори, для уроків фізичного виховання є спортивна зала, для  проведення виховних заходів є актова зала.

       Навчально-виховний процес було організовано відповідно до чинного законодавства, навчального та річного  планів школи.

У 2017/2018 н.р. початкова освіта здійснювалась за оновленими навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 948 від 05.08.2016 року «Про затвердження змін до навчальних програм для    1 – 4 – х класів загальноосвітніх навчальних закладів», (у якому затверджено зміни до таких програм: «Українська мова», «Літературне читання», «Математика», «Природознавство», «Я у світі», «Інформатика», «Трудове навчання», «Іноземні мови для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів», «Образотворче мистецтво», «Музичне мистецтво», «Фізична культура», «Основи здоров’я»), згідно рекомендаціям 2017/2018 н.р. (лист Міністерства освіти і науки України від 09.08.2017 р. № 1/9-436 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 року № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року №1222».      

         Типові навчальні плани початкової школи складені на виконання Закону України  "Про загальну середню освіту"  та затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 10.06.2011 № 572 «Про Типові навчальні плани початкової школи» (зі змінами).

        Інформуємо, що частину навчального навантаження з фізичної культури у початковій школі ( 1 година на тиждень) було використано на вивчення навчального предмету, що забезпечує рухову активність учнів, – хореографію.

 

           Показники якості знань учнів початкової школи за 2017 / 2018 навчальний рік наступні:

3 – А клас вчитель Поросла Н.В. – 54%,↓10%

3 – Б клас вчитель Вареник О.В. – 48%,↓32%

3 – В клас вчитель Бородіно Л.М. – 72%,↓10%

4 – А клас вчитель Анісімова О.С. – 53%, ↑12%

4 – Б клас вчитель Мікаєлян І.Р. – 76%, ↑7%

4 – В клас вчитель Гаврилова Н.І. – 45%, ↓5%

        17 учнів – нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»:

учні 3 – А класу:

Гордієнко Олександра

Острівна Поліна

Урабов Данііл

учні 3 – Б класу:

Бєлєвцов Станіслав

Птіцин Гліб

Чумак Вероніка

учні 3 – В класу:

Воронко Марія

Ускова Анастасія

Шаповалов Ігор

учні 4 – А класу:

Астахов Микита

Гужва Каміла

Лещенко Ангеліна

Погорєлов Ярослав

Прусова Анастасія

учні 4 – Б класу:

Савенко Кирило,

Литовченко Діана,

Драган Олександра,

      За підсумками якості знань учнів початкової школи лідирують:

4 – Б клас (76%) – вчитель Мікаєлян І.Р.,

3 – В клас (72%) – вчитель Бородіно Л.М.

      Показник якості знань учнів початкової школи за 2017/2018 н.р. – 59%, що на 7% менше у порівнянні з минулим навчальним роком.

Треба зазначити, що у деяких  класах показник якості знань учнів знизився:

у 3 – А класі - на 10%, у 3 – Б класі - на 32%, у 3 – В класі – на 10%, у 4 – В класі – на 5%, збільшення показників у 4 – А класі – на 12%. у 4 – Б – на 7%,

     Аналіз результатів ДПА у 4-х  класах показав,  що у молодших школярів сформоване вміння виконувати контрольні роботи тестового характеру, учні мають відповідний рівень навчальних умінь і навичок  з предметів, про що свідчать результати.

      Результати ДПА з інтегрованої контрольної роботи з української мови (якісні, учнів на 7 – 12 б.):

4 – А клас 8 уч. (57%), 4 – Б клас 28 уч. (82%), 4 – В клас 24 уч. (77%)

Результати ДПА з математики (якісні, учнів на 7 – 12 б.):

4 – А клас 8 уч.(61%), 4 – Б клас 30 уч.(91%),4 – В клас 24 уч. (77%)

Наприкінці 2017/2018 навчального року учні  основної та старшої школи досягли наступних успіхів:

Клас

І семестр

ІІ семестр

Річна

76

72

76

27

27

27

35

26

32

21

20

25

33

26

33

28

15

19

26

25

25

26

26

35

21

28,5

28,5

25

30

30

0

5

5

18

18

20

21

27

27

10

38

35

35

11

42

46

46

 

         Слід відмітити, що вісім із п'ятнадцяти класів основної та старшої школи за ІІ семестр показник якості освіти знизили: 5а (4%), 5в (9%), 6а (1%), 6б (7%), 6в (13%), 7а (1%), чотири – підвищили: 8а ( 7,5%), 8б (5%) , 8в (5%), 9б (6%), 11 (4%), два класи 7б  і 9а показали однаковий рівень навченості 26 і 18 % відповідно.

         Якщо порівняти результати поточного та минулого року,  то на жаль всі класи, окрім трьох, свій рівень навченості  знизили. Допустимий показник лише у 6б класі – 4%, 7б – 2%, 8а – 3,5% та в учнів 11 класу – 2%. В усіх інших класах рівень знизився на недопустимому рівні від 9% (8б) до 34% (5в).

Клас

2016/2017

2017/2018

Динаміка

Класний керівник

94

76

18↓

Балюрко Н.І.

40

27

13↓

Шпірно Н.М.

66

32

34↓

Єсипенко Л.О.

46

25

21↓

Коржова О.С.

37

33

4↓

Копилова Н.М.

31

19

12↓

Кудальцева Г.О.

39

25

14↓

Мурадян О.О.

37

35

2↓

Каранюк О.А.

32

28,5

3,5↓

Вінійчук Л.О.

39

30

9↓

Жежель В.О.

16

5

11↓

Чубенко А.О.

20

20

-

Фартушна О.А.

24

27

3↑

Байбуз К.С.

10

32

35

3↑

Д'яченко Т.В.

11

48

46

2↓

Різник Л.М.

 

         В шістьох класах є учні, які мають початковий рівень навченості (6а, 7а, 8б, 8в, 9а та 9б), всього 16 учнів; у вісьмох класах 21 учень закінчили навчальний рік на високому рівні.

          Найкращими учнями школи, які біли нагороджені похвальними листами стали:

5А клас: Єськов Владислав; Регешук Іван; Таранцова Ліана; Хенкін Марк; Цимбал Артем.

5Б клас: Бабенко Анастасія; Бульша Аліна;  Котова Ксенія.

5В клас: Іванов Олександр; Бабченко Дмитро; Качевська Ангеліна.

7А клас:   Ладохіна Вероніка; Лічманенко Ксенія.

8А клас: Векилова Рейхана.

10 клас: Сем'яник Євген; Шпірно Ольга.

Бровкіна Аліна є претендентом на отримання Золотої медалі «За високі досягнення  у навчанні», Гарафонова Надія та Фролова Юлія – Срібної медалі «За досягнення у навчанні».

         З 2011/2012 навчального року до 2015 року  простежується тенденція  підвищення рівня навченості учнів, але вже третій рік поспіль показник якості освіти дорівнює 32%.

Робота з обдарованими учнями

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2017/2018 навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;
 • поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;
 • проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи у відбірковому та фінальному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;
 • організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;
 • організована робота з підготовки та участі учнів школи у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт при Малій академії наук;
 • організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;
 • забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;

Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

За результатами 2017/2018 навчального року учні нашої школи другий рік поспіль посіли друге місце серед загальноосвітніх навчальних закладів району. 13 учнів посіли 25 призових місць у відбірковому турі Всеукраїнських предметних олімпіад, дев'ятеро учнів посіли 14 призових місць у ІІ фінальному турі. Та троє учнів нашої школи зайняли призові місця в третьому (обласному) турі: Савінова Анастасія отримала диплом третього ступеня з російської мови; Сем'яник Євген також здобув диплом ІІІ ступеня з географії і Векилова Рейхана виборола диплом ІІ ступеня з географії.

Учні нашої школи є активними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.

 • Всеукраїнський конкурс «Соняшник» - 95 учнів із них 28 є переможцями.
 • Всеукраїнський конкурс «Патріот» - 51 учень.
 • Всеукраїнський конкурс «Левеня» - 32 учня-учасника з них 8 переможців.
 • Всеукраїнський конкурс «Бобер» - 50 учасників,  47 переможців.
 • Міжнародна природознавча гра «Геліантус» - 129 учасників,                  98 переможців.
 • Всеукраїнський конкурс «Колосок. Осінній» - 156 учасників, 147 переможців.
 • Всеукраїнський конкурс «Колосок. Весняний» -  60 учасників.
 • Всеукраїнський конкурс   «Кенгуру» - 224 учасники, 86 переможців.

        У 2017/2018 навчальному році п'ятеро учнів  захищали свої дослідження  на конкурсі-захисті  наукових робіт при Малій Академії Наук. Полікарпова Ольга, Гарафонова Надія та Фролова Юлія стали лауреатами міського туру, Омельченко Ілля та Бровкіна Аліна – обласного туру.

Досягнення обдарованих учнів  школи відзначаються на Святі  урочистого вшанування обдарованих «Перлини майбутнього», який традиційно проходить наприкінці травня.

Охорона праці та безпека життєдіяльності

   Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається в діяльності педколективу як одне з пріоритетних завдань і проводиться з метою забезпечення реалізації державної політики в галузі охорони дитинства, запобігання нещасним випадкам серед учасників навчально – виховного процесу, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства» «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру» (зі змінами), наказів Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 № 563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-вихов­ного процесу й інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності в закладі. Педагогічним колективом проводиться робота щодо запобігання травматизму та загибелі дітей згідно Комплексних заходів з попередження дитячого травматизму на 2017/2018  н.р., затверджених директором школи та старшим інспектором 3 ДПРЧ 8 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області, майором цивільного захисту Бабецкулом І.В., Заходів з попередження дитячого дорожньо – транспортного травматизму на 2017/2018 н.р., затверджених директором школи, бесід з попередження дитячого травматизму, затверджених директором школи.

   Систематично класними керівниками проводяться бесіди по попередженню всіх видів дитячого травматизму, особлива увага звертається на проведення інструктажів на початку нового навчального року (із записом у класному журналі), відпрацьована програма вступного інструктажу,  первинних інструктажів напередодні канікул та довготривалих святкових днів (за спеціальними інструкціями, із записом у спеціальному журналі з ТБ), цільові інструктажі перед виїздами учнів та вихованців на екскурсії, культпоходи  у театр, музей та інші заклади, під час навчальної практики(за спеціальними інструкціями, із записом у спеціальному журналі з ТБ), проводиться просвітницька робота з батьками під час батьківських зборів та на батьківських всеобучах, під час індивідуальної роботи з батьками.

   У школі є необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Кожним вчителем-предметником проводились інструктажі перед виконанням завдання лабораторної або практичної роботи, згідно видів діяльності на уроках праці, фізкультури, про що робилися відповідні записи в класних журналах. Питання щодо запобігання дитячого травматизму розглядалися на педраді, нарадах при директорі, нарадах класних керівників. Один раз на рік проводиться День цивільного захисту.

   Однак роботу педколективу щодо запобігання всім видам травматизму не можна вважати достатньою. 13 грудня 2017 року під час навчально -  виховного процесу на перерві у коридорі внаслідок порушення поведінки стався нещасний випадок з учнем 9 – А  класу, про що був складений акт, проведено розслідування, а також 05 березня 2018 року на групі продовженого дня під час денного відпочинку внаслідок порушення поведінки стався нещасний випадок з учнем 1 – В класу, про що був складений акт, проведено розслідування.        Випадків травматизму у ДТП під час навчального процесу не зареєстровано, травм у побуті не зареєстровано.

   У 2018/2019 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів під час освітнього процесу та  на перервах.

Організація харчування учнів

   Основними чинниками формування здоров’я - зберігаючого середовища є фізичне виховання, гігієнічний режим праці і відпочинку та режим і якість харчування  дітей.

   Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами.

   У минулому навчальному році вжито невідкладних заходів щодо створення умов для організації харчування дітей. Протягом навчального року забезпечення організації повноцінного та якісного харчування школярів здійснювалось згідно із затвердженими нормами харчування.

   Списки учнів, яким надається безкоштовне харчування складено на підставі  заяв опікунів, батьків та інших документів, що підтверджують статус учнів  пільгового контингенту, видані накази про організацію харчування.

   З метою координації діяльності з роботою медичного персоналу (медсестрою Медведенко В.В.) було розроблено та затверджено директором школи графік харчування дітей у шкільній їдальні, графік чергування вчителів у їдальні, пам’ятка черговому вчителю в їдальні. Під постійним контролем адміністрації перебувало чергування вчителів, приймання їжі дітьми в їдальні, контроль за дотриманням правил особистої гігієни та вживання готових страв, буфетної продукції, контроль за санітарно – гігієнічним станом обідньої зали.

   У їдальні на видному місці вивішено меню, в якому зазначено найменування страв, вихід продуктів, ціну.

Режим та якість харчування перевіряє щодня медсестра Медведенко В.В., закріплена за школою, яка відбирає добові проби на якість продукції.

Створені належні умови для харчування дітей. Є необхідні меблі, посуд.

   Санітарний стан їдальні задовільний. В обідній залі затишно та чисто. Є інформаційний куточок. Постійно проводиться робота з виконання вимог Державних санітарних правил і норм щодо організації харчування.

В їдальні організоване гаряче харчування для учнів 1 – 11 – х класів та

вихованців групи продовженого дня (охоплення харчуванням учнів 100%).

Крім того, учні постійно мали змогу одержувати різноманітну буфетну продукцію. Розгорнуто роз’яснювальну роботу серед батьківської громадськості щодо організації харчування дітей різного віку. Систематично здійснюється моніторинг кількості дітей, які одержують харчування. Ведеться журнал щоденного обліку харчування учнів 1 – 11 – х класів.

   За підсумками року на достатньому рівні велась робота щодо організації гарячого харчування класоводами Балюрко Н.І., Шпірно Н.М., Єсипенко Л.О.,  Копиловою Н.М., Кудальцевою Г.О., Мурадян О.О., Байбуз К.С.

Медичним працівником Медведенко В.В. складені списки учнів, що потребують дієтичного харчування згідно з діагнозом їхнього захворювання (таких учнів 64). Ці діти отримували дієтичне харчування.

   Батьки учнів проінформовані про правила одержання безкоштовного харчування і вимог до оформлення документів, а також за кошти батьків.

Відповідно до  постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами),  рішення Дніпропетровської міської ради від 29.10.2016 № 19/56 «Про внесення доповнень до рішення міської ради від 07.09.2016 № 11/13 «Про Програму розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016 – 2020 роки» (зі змінами від 01.12.2016 № 18/16), наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  від 23.08.2017 року № 209 «Про організацію пільгового харчування учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста Дніпра у 2017/2018 н.р.» протягом року безкоштовне харчування отримували діти наступних категорій:

учні 1 – 4 – х класів – 309 уч.;

діти з багатодітних родин – 60 уч.;

діти з малозабезпечених родин – 5 уч.;

діти, позбавлені батьківського піклування – 18 уч.;

діти, батьки яких є учасниками АТО – 19 уч.;

діти – інваліди – 5 уч.;

діти, які постраждали внаслідок ЧАЕС – 1 уч.;

діти з особливими освітніми проблемами – 1 уч.;

вихованці групи подовженого дня у розмірі 100% вартості – 9 уч.;

вихованці групи подовженого дня у розмірі 50% вартості – 13 уч.

Гарячим харчуванням було охоплено 350 учнів 1-4 класів, що становило

100 %.

Учнів 5-11 класів - 274  чол., що становило 74%.

   Таким чином, гарячим харчуванням у школі було охоплено 624 учні, що складає 80 %.

   Класоводами та класними керівниками проводиться постійна роз’яснювальна робота з учнями, а також на батьківських зборах та індивідуально з батьками про необхідність гарячого харчування для дітей, а також щодо збалансованого раціонального харчування.

   Класоводам та класним керівникам слід продовжувати роботу щодо збільшення кількості учнів, охоплених гарячим харчуванням.

Стан виховної роботи в школі

   Виховна система школи охоплює весь педагогічний процес, об'єднуючи навчання, позакласну діяльність дітей, різноманітну діяльність і спілкування за межами школи. Головний зміст виховного процесу - розвиток учня, його творчої індивідуальності.  

Керуючись Законами України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31 10. 2011 р. № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Стратегією національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 – 2020 роки, Концепцією національно-патріотичного виховання дітей та молоді, Концепцією Нової української школи виховна діяльність школи у 2017/2018 навчальному році була спрямована на формування громадянської та національно – патріотичної компетентності учнів, створення умов для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожної дитини, формування у школярів правової самосвідомості, духовності, самостійності та толерантності.

Виховна робота з учнями будувалася за напрямками:

 • Національно-патріотичне виховання
 • Превентивне виховання.
 • Художньо-естетичне виховання
 • Родинно-сімейне
 • Фізичне виховання
 • Еколого-натуралістичне
 • Професійна орієнтація

  Для їх реалізації у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання та включають в себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси.

   Пріоритетним питанням у виховній роботі школи залишається питання національно-патріотичного виховання підростаючого покоління. Формування патріотизму в українському суспільстві залишається першочерговим як для держави, так і для системи освіти в цілому.

   Тому, в основі планування виховної роботи покладено творчий розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

   Важливим аспектом формування національної самосвідомої особистості є виховання поваги до державної символіки та любові до державної мови. Володіння українською мовою та використання її у повсякденному спілкуванні повинно стати пріоритетними у виховній роботі з дітьми. Мовне середовище має значний вплив на формування учня-громадянина, патріота України. У зв’язку з цим, всі загальношкільні і класні заходи проводяться державною мовою відповідно до статті 10 Конституції України та законодавства про мови.

   Національно - патріотичне виховання в школі здійснюється на всіх етапах навчання, забезпечує всебічний розвиток, гармонійність і цілісність особистості, розвиток її здібностей та обдарованість, збагачення на цій основі інтелектуального потенціалу народу, його духовності і культури, виховання громадянина України, здатного до самостійного мислення, суспільного вибору і діяльності, спрямованої на процвітання України.

 

   Впродовж 2017/2018 навчального року проведено ряд заходів щодо відзначення державних свят і пам’ятних дат, пов’язаних з історією України та рідного краю: Свято Першого дзвоника, День вчителя, День Миру, Новорічні ранки,  Всесвітній день боротьби зі СНІДом, пам’яті жертв  Голодомору, політичних репресій в Україні, вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, День Захисника України; День Збройних сил України, День партизанської слави, відзначення подвигу героїв під Крутами, До дня  інвалідів, Соборності України, День Європи, День рідної мови, День цивільної оборони, Міжнародний жіночий день, Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням, Міжнародний день визволення в’язнів нацистських концтаборів, вшанування учасників бойових дій на території інших держав, відзначення річниці Революції Гідності та пам’яті  Героїв Небесної Сотні, День пам’яті та примирення, Свято обдарованих, День захисту дітей, Свято Останнього дзвоника, Випускний вечір, а також проводились тижні правових знань, олімпійського руху, безпеки в побуті, Шевченківські дні, знань безпеки життєдіяльності, класні години, бесіди, круглі столи, вікторини, уроки мужності, конкурси, анкетування, екскурсії, акції, індивідуальна робота з кожним учнем та батьками.

   Окремої уваги заслуговує волонтерська діяльність колективу школи, яка сприяє встановленню соціальних зв’язків, формуванню у дітей прагнення до відповідальної патріотичної поведінки, моральних та духовних якостей, світогляду справжнього громадянина України. Щороку членами учнівського самоврядування проводяться акції:

 • «Доброго ранку, ветерану!» (вітання святковими листівками  учасників та ветеранів Другої Світової війни);
 • Вітання ветеранів мікрорайону в клубі «Джерельце» (участь учнів у святковому концерті)                      

   Реалії сьогодення визначили новий напрям волонтерської роботи –  психологічна та моральна підтримка воїнів Збройних Сил України та сімей учасників АТО. Учні школи взяли участь у Всеукраїнській  акції  «Лист солдату», «Від серця до серця», «Напиши листа захиснику України». Діти малювали малюнки - привітання, власноруч виготовляли браслети - фенечки, ляльки-обереги та передали їх захисникам у зону бойових дій.

   В грудні 2017 року в школі тривала акція « Діти – Дітям Донбасу», в ході якої учні приносили солодощі, канцтовари, книжки, іграшки, які відвезли до дитячого будинку в зоні АТО.  Також учні нашої школи приймали участь у благодійній акції « Діти – дітям», допомагали дітям реабілітаційного центру « Горлиця» і ВІЛ – інфікованим дітям з центру « Оберіг».

   В рамках акції «Наші обереги»  учні школи побували на екскурсії до Хортиці, Львова, Одеси. 13 жовтня 2017 року парламент школи прийняв участь у загальноміському заході «Козацька Покрова на Старій Самарі: старт Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» (“Джура”). Учні із задоволенням брали участь в майстер-класах, найбільше зацікавило перетягування линви, стрільба з лука, орієнтування.

   Одним із виховних завдань Концепції є військове – патріотичне виховання молоді, спрямоване на підготовку її до оволодіння військовими професіями, формування готовності до служби в армії, задоволення інтересів підростаючого покоління у постійному вдосконаленні своєї підготовки до захисту Вітчизни; мотивацію молоді до військової служби. У зв’язку з цим були проведені спільні заходи з військовими частинами, екскурсії до музеїв військових частин, а саме:

 • 14.12.2017р учні 8-А відвідали в/ч 3036 АНД району;
 • 26.04.2018 р. команда учнів 10-11 класів у кількості 10 чоловік взяла участь у міському відбірковому турі військово-патріотичної спортивної грі «Прорив»;
 • 19.05.2018 року команда 8-9 класів у кількості 12 чоловік взяла участь у міському відбірковому турі військово-патріотичної спортивної грі «Прорив»;
 • 07.05.2018 року учні 9-Б і 10-го класів у кількості 40 чоловік  прийняли участь у тематично-екскурсійному проекті «Шляхами героїв».

Екскурсія складалася з 3 частин і була неймовірно захоплююча. Перша частина - відвідування с. Гвардійське, а саме 25-тий військово-повітряний батальйон.

   Спочатку діти оглядали базу, потім деяких з учнів одягли в учбові комплекти парашутів і запросили спробувати підготуватися до стрибку з парашутом – ці вправи виконувались на навчальних тренажерах. Після цього вони оглядали сучасну бойову техніку. Друга частина - відвідування музею АТО. Третя частина екскурсії - відвідання Алеї Слави. Багато нового та цікавого дізналися учні, слухаючи екскурсовода і розглядаючи фото Героїв АТО.

Поряд з цим, протягом навчального року, відбулися зустрічі учнів школи  із представниками «Ветерани ЗСО Азов», «Патріот», представниками ОГПДК, загону територіальної оборони №2 батальйону «Сталь», учасниками АТО Сологубом В.А. та Тітовим О.О.

   Підготовка підростаючого покоління до дорослого, сімейного життя – одне з головних завдань сучасної школи. Сім'я та школа мають спільну мету – виховання всебічно розвиненої гармонійної особистості, яка здатна реалізувати себе в професійному, громадянському і сімейному аспектах.  З метою посилення ролі родини у процесі національно-патріотичного виховання молоді, підвищення педагогічної культури сім’ї, батьків було залучено до класних та шкільних заходів. Важливо, що на них стали приходити не лише батьки, діти, а й бабусі, дідусі, родичі:

 • 30.11.2017 року було проведено спортивне свято «Спорт єднає всіх». Спортивні змагання проходили між командами учнів, вчителів та батьків.
 • 15.05.2018 року відбувся фестиваль родинної творчості «Творча родина -  талановита Україна».   

   На виконання Указу Президента України від 14.11.2017 №361/2017 «Про оголошення в Україні 2018 року Роком реалізації право просвітницького проекту «Я маю право»», з метою здійснення заходів, спрямованих на формування в учнів правової культури та правової свідомості, сприяння підвищення рівня знань та поінформованості учнівської молоді щодо захисту своїх прав, гарантованих Конституцією та законами України, у різних сферах життя,  школа приймає участь у Всеукраїнському просвітницькому проекті «Я маю право».

   Протягом І семестру 2018 року для учнів проводилися бесіди, уроки-подорожі, усні журнали, інтерактивні спілкування, тренінги, рольові ігри, години спілкування на правову тематику, зустрічі зі спеціалістами ЦСССДМ, УССД, патрульною поліцією, просвітницька робота з питань запобігання торгівлі людьми, батьківській всеобуч, а також впроваджується демократична культура через вироблення відповідних процедур для захисту прав дитини і формування демократичних цінностей: захищати права дитини, стати місцем, безпечним для дитини, і йдеться не лише про фізичну безпеку, а й про атмосферу довіри і взаємоповаги, де немає насильства та дискримінації.

   У рамках Всеукраїнського тижня права у грудні 2017 року у навчальному закладі проведено заходи:

 • 06.12.2017 року учні 9-А,Б класів переглядали  медіа-презентації «Правопорушення і порядок», «Право на освіту».
  -08.12.2017 року  відбувся Всеукраїнський урок «Права людини»  для учнів 1-11 класів.
 • 06.12. 2017 року відбувся правовий брейн-ринг серед учнів 9-Акласу.   
 • Для учнів 5-11 класів було проведено конкурс соціальної реклами «Наше майбутнє – без шкідливих звичок».
 • Організовано книжкову виставку видань літератури правового змісту «Права людини у сучасному світі».
 • 01.12 2017 року в рамках акції  «Діти миру» парламент  школи представив невелику виставу про сучасне життя інвалідів. Заклик парламенту  - бути більш толерантними і терплячими,  було донесено учням школи.

   Згідно наказу управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради від 14.03.2018 № 21 «Про впровадження просвітницько-профілактичної програми «ШКОЛА І ПОЛІЦІЯ»  у закладах загальної середньої освіти у 2017/2018 н.р.», з питань профілактики адміністративних та кримінальних правопорушень серед дітей та учнівської молоді, запобігання дитячій бездоглядності, вдосконалення форм і методів правового виховання на 2017/2018 навчальний рік в школі були створені належні умови для проведення заходів за Програмою. Протягом навчального року інспектори патрульної поліції проводили тематичні заняття, налагоджували відкритий продуктивний діалог з учнями при обговорені важливих правових проблем  щодо попередження ризикованої та протиправної поведінки як у школі, так і поза нею.

   На внутрішкільному обліку школи знаходилися 17 учнів, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників. З ними постійно проводилась індивідуальна робота соціальним педагогом, класними керівниками, адміністрацією, вчителями. Питання з профілактики правопорушень і злочинів заслуховувалося неодноразово на Раді профілактики, яка провела чотири засідання, на яких розглядались питання роботи з учнями, схильними до правопорушень. З метою профілактики злочинності та дитячої бездоглядності у школі розроблені заходи, перевірені особові картки учнів пільгового контингенту.

   Упродовж 2017/2018 навчального року для учнів проводились профілактичні бесіди за темами: «Власне здоров’я у власних руках», «Насильство та жорстокість в учнівському середовищі», «Профілактика шкідливих звичок», інформаційні години «Що ти знаєш про ВІЛ-інфекцію та СНІД?», «Вплив психотропних речовин на організм людини», лекція – бесіда за участю студентів Медичної академії «Захисти себе та інших. Поняття про ВІЛ-інфекцію та СНІД», виховні години «Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини», тренінгові заняття «Безпечна поведінка – запорука мого здоров’я», « Булінг в колі дітей та підлітків. Шляхи попередження і подолання», « Все в моїх руках», лекція до Дня боротьби зі СНІДом «Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас»; круглий стіл «Статеве виховання підлітків. Відповідальне ставлення до батьківства», дискусія «Алкоголь, наркоманія та людство. Хто переможе?», анкетування учнів на тему: «Схильність до шкідливих звичок», «Чи дотримуюсь я правил безпеки в Інтернеті?», «Моє життя в сім’ї та школі», кінолекторій «Шлях у безодню» (профілактика боротьби з наркоманією, алкоголем), виставка соціальної реклами «Наше майбутнє без шкідливих звичок», виступ агітбригади шкільного парламенту «Що обираєш ти?», перегляд презентації «Шкідливі звички – загроза життю і здоров’ю», конкурс плакатів та малюнків «Ми за здоров’я, ми за спорт», акції: «Мандаринки – антинікотинки», «Цигарку віддавай – цукерку тримай»

03.10.2017 року представники патрульної поліції провели профілактичні заняття  для учнів 1-2 класів на тему: «10 головних правил безпеки», «Безпечна дорога до школи».

06.11.2017 року інспекторами патрульної поліції були проведені профілактичні заняття з учнями 5-6 класів на тему: «Протидія булінгу в дитячому колективі», «Безпечний Інтернет для користувачів підліткового віку», а з учнями 9-Б класу була проведена бесіда «Профілактика шкідливих звичок».

16.11.2017 року представники патрульної поліції провели профілактичні бесіди для учнів 8-9 класів на тему: «Відповідальність перед законом», «Профілактика правопорушень».

29.11.2017 року представники патрульної поліції провели інтерактивні заняття з учнями 8-11 класів на тему: «Як не стати жертвою торгівлі людьми».

21.12.2017 року була проведена лекція волонтера ГО «NARKONON” для учнів

7-А,Б класів на тему: «Правда про наркотики».

17.01.2018 року  представники патрульної поліції провели бесіди для учнів 7-11 класів на тему: «Запобігання насильства над дітьми», «Відповідальність підлітків за порушення закону».

  07.02.12.2018 року доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпровського державного університету внутрішніх справ Дячкін О.П. провів профорієнтаційну та профілактично-виховну роботу для учнів 8-х, 9-х та 11-го класів на тему: «Конвенція ООН про права дітей. Адміністративна та кримінальна відповідальність підлітків», «Права та обов’язки громадянина».

08.02.2018 та 16.02.2018 року представниками психолого - наркологічного диспансеру було проведено семінар - тренінг для учнів 8-11 класів. на тему:«Профілактика ризикової поведінки, профілактика шкідливих звичок»

 • 23.02.2018 року відбулась зустріч учнів 2-4 класів з патрульною поліцією на тему: «Дитина і незнайомець», «10 головних правил безпеки».
 • 26.02.2018 року відбулась зустріч учнів 8-10 класів  з патрульною поліцією на тему: «Відповідальність підлітків за порушення закону»
 • 14.03.2018 та 30.03.2018 року інспекторами патрульної поліції були проведені профілактичні бесіди з учнями 2-4 класів на тему: «Безпека при самостійному пересуванні містом», «Дитина та незнайомець».
 • 17.04.2018 року інспектор  патрульної поліції Саламаха І.О. провела профілактичні бесіди для учнів 8-11 класів на тему: «Профілактика тютюнопаління, наркологічних та алкогольних залежностей»
 • 22.05.2018 року інспектор патрульної поліції Саламаха І.О. провела профілактичні бесіди для учнів 9-11 класів на тему: «Запобігання торгівлі людьми», а для учнів 5-6 класів «Розв’язання конфліктів мирним шляхом».
 • Бесіда врача-гінеколога з дівчатами 8-11 класів.    

   У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.

   З метою підготовки до майбутньої трудової діяльності організовані зустрічі з представниками різних навчальних закладів, складено плани сумісної  профорієнтаційної роботи з цими закладами.

   З метою попередження та профілактики негативних проявів в учнівському середовищі протягом навчального року класні керівники проводять батьківські збори, на яких розглядають питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

   Питання профілактики правопорушень та негативних звичок серед учнівської молоді виносилось на батьківські всеобучі та класні збори.
07.09.2017 року – класні збори на тему «Роль сім'ї у вихованні особистості»;

23.11.2017 року – «Сучасна сім’я – рівні права і можливості», «Інтернет як засіб інформації та спілкування. Небезпека Інтернету»

19.04.2018 року – батьківський всеобуч на тему «Профілактика насильства в сім’ї та в учнівському середовище», на якому була присутня інспектор патрульної поліції Саламаха І.О.

   У системі проводились рейди-огляди стану навчальної книги, зовнішнього
вигляду учнів, рейди  «Урок»,  «Перерва», «Здорова молодь», «У нас не палять»

   З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення  здоров’я учнів, формування фізичних здібностей особистості в школі працювали гуртки: волейбол (керівник Киричок І.В..), баскетбол (керівник Козорог А.О.), спортивний гурток з фітнесу (керівник Шурдукова Т.В.), хореографічно-спортивно-сучасний гурток «Натхнення» (керівник Шурдукова Т.В.), гурток «Петриківський розпис» (керівник Зуб Т.В.), два гуртка - «Цікава інформатика» (керівники: Чубенко А.О., Жежель В.О.), гурток «Влучний стрілець» (керівник Шульга А.Я.). Традиційними стали спортивне свято “Козацькі розваги”, футбольні та волейбольні  змагання,  День спорту, проведення ранкової зарядки, фізкультурних хвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах; випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя.

Активну участь взяли учні школи в районних, міських та обласних конкурсах:

з/п

Зміст заходу

Класи

Місця

Відповідальний

1.

Конкурс"Зимова казка в моєму

місті"

 5-Б

 1-А

міський

І місце

Миргородська Н.О.

Зуб Т.В.

2.

Міський конкурс «Новорічна

композиція»

 3-В

 

 

міський

 ІІ місце

 

Бородіно Л.М.

3.

Обласний конкурс дитячо-

юнацький творчості «Країна

чарівних книжок»

  8-А

Міський

І місце

Зуб Т.В.

4.

Конкурс "Різдвяна зірка"

  4-В

Міський

переможець

Гаврилова Н.І.

5.

Конкурс " Півгодинки на цікавинки"

  4-В

Районний

ІІІ місце

Гаврилова Н.І.

Коржова О.С.

6.

Міський етап XVІІІ Міжнародного

конкурсу з української мови 

імені Петра Яцика

  8-А

Міський

ІІ місце

Байбуз К.С.

 

 

7.

Літературна вітальня "Тільки тим

історія належить, хто сьогодні

бореться й живе!"

 6-А

Міський

ІІІ місце

Д’яченко Т.В.

8.

Інтелектуальний конкурс

«Формула успіху»

  9-10

районний

ІІ місце

Педагог-організатор

Коржова О.С.

9.

Міський конкурс «Турнір юних

краєзнавців»

 команда

    8-А

міський

І місце

Педагог-організатор

Коржова О.С.

10

Конкурс дитячої творчості

арт-інсталяції "Людина і сміття"

  5-В

міський

переможець

Єсипенко Л.О.

Коржова О.С.

11

Конкурс буктрейлерів і

фанфікшенів "Сторінками

улюблених книг"

   10

міський

ІІ місце

Коржова О.С.

Д’яченко Т.В.

12

Конкурс – виставка

«Місто майстрів»

  8-А

районний

переможець

Зуб Т.В.

13

Конкурс «Лідерський марафон»

  9-А

міський

переможець

Педагог-організатор

Коржова О.С.

 

   Виховання  – найбільш важлива і найбільш суперечлива сфера педагогічної діяльності на сучасному етапі. Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвитися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

   Основними функціями педагога організатора є сприяння розвитку і діяльності дитячих громадських організацій та організація дозвілля учнів. Тож, план роботи було складено виходячи з виховного плану школи , плану педагога-організатора, функцій та обов'язків педагога - організатора.

   Виховна робота здійснювалася на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя ,через пропаганду  національно – патріотичного виховання  та духовних надбань українського народу; через заходи , спрямовані на виховання любові до рідної Батьківщини , на осмислення самовизначення у виборі професії.

   Основною метою виховної діяльності було створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

   Виховна робота в школі проводиться за такими орієнтирами: 

 • ціннісне ставлення до себе;
 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;
 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;
 • ціннісне ставлення до праці;
 • ціннісне ставлення до природи;
 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

   Приорітетними були наступні напрямки виховної роботи: ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей; ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, виховання справжнього громадянина-патріота.

   В межах цих орієнтирів проводяться шкільні свята і виховні заходи.

Учнівське самоврядування покликане допомагати керівництву школи у вихованні творчої, соціально - активної особистості учнів, здатної до саморозвитку й самореалізації.

   Метою самоврядування є формування  в учнях почуття господаря школи, класу, активної життєвої позиції, вміння співпрацювати на принципах партнерства. Залучати до громадської діяльності, стимулювати їх творчу ініціативу, розвивати організаторські здібності. Це спільна колективна творча справа, яка об’єднує навколо себе максимальну кількість учасників, дає можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності , можливості та талант.

   Учнівське самоврядування «Сузір’я» працює під гаслом:

ПРОПОНУЙ!

ПЛАНУЙ!

ОРГАНІЗОВУЙ!

ВИКОНУЙ!

основні принципи:

САМІ ВИРІШИЛИ,

САМІ ЗРОБИЛИ,
САМІ ВІДПОВІДАЄМО!

   На початку навчального 2017-2018 року було проведено вибори  президента школи, яким став 9-класник Золотарьов Дмитро; вибори  організаційних груп  ;органів класного, шкільного учнівського самоврядування та сплановано його роботу.

Робота організаційних груп направлена саме в таке русло, щоб згуртувати учнів, сприянню самореалізації їх здібностей та організації їх позашкільного життя.

   Кожна організаційна група  має свого лідера, який керує роботою. Засідання ради проходить два рази  на місяць та в разі необхідності більше. На засіданнях Шкільна Рада не тільки вирішує питання щодо плану роботи, але й організовує та проводить колективно-творчі справи.

   Протягом навчального року  організаційними групами учнівського самоврядування  проводилися загальношкільні свята та заходи, тематичні лінійки, бесіди, агітбригади, конкурс на кращий новорічний дизайн класу,  акції, флешмоби.

   Протягом 2017/2018 н.р. за допомогою активу «Сузір’я»  були проведені  загальношкільні свята:

*свято Першого дзвоника;

*вибори Президента  «Сузір’я»;

* флешмоб до Дня Миру;

*свято «Козацькі забави»;

*виставка «Осінь-Чарівниця»;

*конкурс «Школа має талант»;

*Родинне спортивне свято;

*агітбригада «Що обираєш ти?»;

*агітбригада  «Не будь байдужим!»;

*виставка «Замість ялинки- зимовий букет», « Новорічна композиція»;

*арт-інсталяція «Людина і сміття»;

*виставка «Годівничка»;

*флешмоб до Дня Небесної Сотні;

*фестиваль «Творча родина-талановита Україна»

*флешмоб до Дня Вишиванки

*свято «Калейдоскоп Особистостей»

   Протягом навчального року організаційні групи  працювали на достатньому рівні. Основні недоліки у роботі - це брак досвіду та недостатньо налагоджена співпраця координаторів та учасників самоврядування.

   Виходячи з вище сказаного УС «Сузір’я» на наступний 2018/2019 навчальний рік ставить перед собою завдання:

-співпраця координаторів , лідерів та учасників організаційних груп;

-залучення учнів до підготовки заходів виховного характеру;

-залучення учнів до участі в заходах предметних тижнів, у олімпіадах;

-залучення учнів до участі у акціях;

-сприяння виявлення та розвитку творчого потенціалу кожного учня .

-виховання порядності, чесності , патріотизму, любові до своєї країни та традицій рідного краю.

-залучення  батьків у виховний процес, як рівноправних учасників;

-організація змістовного відпочинку школярів.

Співпраця з батьками

   З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту здобувачів освіти;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

   Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

   На батьківських зборах розглядалися питання:

- попередження дитячого травматизму;

- виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

- організація правової та правоосвітньої роботи;

- вплив сім’ї на середовище дитини;

- організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО;

- літнє оздоровлення;

- проведення ремонтних робіт у закладі протягом року та в літній період.

   Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.


Оздоровлення дітей влітку

   Велика увага приділяється оздоровленню учнів влітку 2018 року. На базі школи  працює пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Веселкова країна». Відвідують табір 85 дітей з них два – діти пільгової категорії.

   Заклад з денним перебуванням працює в одну зміну. Створені всі умови для гарного дозвілля та відпочинку дітей, а саме: затишні спальні кімнати, ігрові кімнати. Організоване триразове харчування дітей. 

   В таборі працюють п’ять гуртків: комп’ютерний гурток «Компік» (керівник Жежель В.О.), спортивний гурток «Олімпіонік» (керівник Козорог А.О.), танцювальний гурток «Натхнення» (керівник Шурдукова Т.В.), музичний гурток «Веселі нотки» (керівник Дудкіна Н.В.), гурток образотворчого мистецтва «Петриківський розпис» (керівник гуртка Зуб Т.В.).

   Є мовна група з англійської мови під керівництвом Судоплатової А.І.

Робота соціального педагога

   У своїй роботі соціальний педагог і педагогічний колектив школи керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства: Законом України «Про охорону дитинства», Конвенцією з прав дитини та іншими відповідними нормативними документами МОН України й усіх ланок органів управління освітою, річним планом.

   Соціальний захист, як першочергове завдання в роботі соціального педагога, передбачає здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави. Тому соціальний педагог виконує низку соціально-педагогічних завдань, які регламентовані такими нормативними документами, як Закон України «Про освіту», Закон України «Про охорону дитинства», ,  Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», Постанова Кабінету Міністрів України № 226 від 05.04.1994 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

  Відповідно до соціального паспорту на початок / кінець року у школі навчалися:

1.  Дітей – сиріт  та дітей,  які залишилися без догляду батьків - 18 / 17;

 2. Дітей-інвалідів – 8/9;

 3. Дітей з багатодітних родин – 64/ 61;

 4. Дітей з малозабезпечених родин – 4/1;

 5. Дітей, батьки яки постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 1 /1 ;

 6. Дітей, внутрішньо переміщених осіб- 8/8;

 7. Дітей, батьки яких є учасниками АТО – 20/ 19;

 8. Дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців,   батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків – не має;

 9. Дітей, батьки яких загинули на виробництві – не має;

 10.Дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО –не має;

 11. Дітей, родини яких опинились в складних життєвих обставинах- 7/9.

   У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року заступником директора з виховної роботи, соціальним педагогом та класними керівниками  було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, складено акти обстеження.

   Усі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти інших пільгових категорі  були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням .

Двічі за рік соціальним педагогом була проведена ревізія єдиних квитків. Діти, які пошкодили або втратили єдиний квиток, були забезпечені повторно.

Щомісяця діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені пільговими проїзними квитками на електротранспорт.

   Протягом навчального року регулярно проводились зустрічі соціального педагога з опікунами,  проводилось консультування  стосовно забезпечення дітей єдиними квитками, пільговими проїзними квитками, шкільною та спортивною формами. Дітей було відвідано вдома з метою контролю виконання  обов’язків опікунами та прийомними батьками. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

   Діагностична робота.

   Протягом року було проведено соціально-педагогічні дослідження:

№ п/п

Тема

Мета

Діагностичний інструментарій представити за формою (додати до звіту)

Цільова група

Вибірка

Представлення результатів

1.

Соціалізованість особистості учня

Вивчення рівня соціальної адаптованості, активності, автономності, гуманності учнів

Анкетування за методикою М.І.Рожкова

5,10 клас

107 учнів

Педрада

2.

Професійні схильності учнів

Визначення професійних схильностей учнів, вичення пам’яті, уваги

Діференційно-діагностичний опитувальник

9, 11 клас

86 учнів

Класна година

3.

Моє життя в сім’ї та школі

 

Виявлення проявів насильства в шкільному та родинному середовищі

Анкетування

6, 7, 8 клас

153 учнів

Нарада при директорі

4.

Схильності учнів до шкідливих звичок

Вивчення схильності учнів до шкідливих звичок

Анкетування

7,8,9,

10 клас

118 учнів

Педагогічна рада

 

  Протягом 2017-2018 навчального року проводилось спостереження за учнями девіантної поведінки на уроках та в позаучбовій діяльності (загальношкільні заходи, виховні години).

Консультативна робота.

Протягом 2017-2018 навчального року постійно надавались групові та індивідуальні консультації учням, їх батькам, опікунам дітей-сиріт та дітей,

 позбавлених батьківського піклування, класним керівникам за запитом.

Темами звернень, головним чином, були:

№ з/п

Тематика звернень

 
 

 

З боку батьків

 

1

Стосунки дитини з однолітками

 

2

Готовність дітей до навчання та труднощі у навчанні

 

3

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

 

4

Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих обставинах

 

5

Адаптація дитини до нового колективу

 

6

Профілактика шкідливих звичок, залежностей та формування навичок здорового способу життя

 

7

Інше, а саме:

 

8

 • допомога дітям з особливими потребами
 • взаємовідносини в родині
 • кризові ситуації (суїцид)
 • статеве виховання
 • жорстоке поводження с тваринами
 • комп’ютерна залежність дитини

 

 

 

З боку педагогів

 

1

Асоціальні прояви у поведінці учнів

 

2

Готовність дітей до навчання та труднощі у навчанні

 

3

Вікові та індивідуальні особливості розвитку, проблеми самооцінки дитини

 

4

Допомога дітям на сім’ям у складних життєвих обставинах

 

5

Психологічний клімат педагогічного колективу

 

6

Інше, а саме:

 

7

•проблеми стосунків «вчитель-учень»

•проблеми стосунків «учитель – батьки»

•етика педагогічного спілкування

 

 

З боку дітей

 

1

Самовдосконалення, розвиток власних здібностей і компетенцій

 

2

Професійне самовизначення

 

3

Стосунки з однолітками

 

4

Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях

 

5

Інше, а саме:

 

6

 • кризові ситуації (суїцид)
 • допомога дітям і сім’ям внаслідок військового конфлікту)
 • відносини з представниками протилежної статі
 • відносини з вчителями
 • відносини з батьками та розлучення батьків
 • допомога дітям з особливими потребами

 

 

З боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо)

 

1

Допомога дітям та сім’ям у складних життєвих ситуаціях

 

2

Професійне самовизначення

 

3

Самовдосконалення, розвиток здібностей та компетенцій учнів

 

4

Інше, а саме:

 

 

 • характеристики на дітей до служб у справах дітей
 • інформація на запити кримінальної поліції
 • інформація до розгляду судових справ
 • питання інклюзивної освіти

 

Зв’язки з громадськістю.

 З якими організаціями:

 • МКП «Дніпропетровський електротранспорт»,
 • АНД Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,
 • АНД Управління-служба у справах дітей,
 • АНД Відділення поліції ДВ ГУНП в Дніпропетровській області,
 • КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер»  ,
 • Громадська організація «NARKONON»
 • Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ
 • Дніпропетровській міський центр зайнятості
 • АНД районний будинок творчості
 • Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді

з яких питань :

 • Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування пільговими проїзними квитками на електротранспорт
 • Раннє виявлення та соціально-педагогічний супровід дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах
 • Профілактична робота щодо запобігання скоєнню насильства над дітьми
 • Соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування
 • Профілактична робота з дітьми, схильними до правопорушень, проведення тематичних бесід в класах школи « Профілактика правопорушень», робота з батьками, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків
 • Проведення тренінгів «Профілактика ризикованої поведінки», «Шкідливі звички та шляхи їх подолання»
 • Проведення лекцій «Правда про наркотики»
 • Проведення профілактичної роботи на тему «Кримінальна та адміністративна відповідальність громадян», «Конвенція ООН про права дітей. Права та обов’язки громадянина»
 • Проведення профорієнтаційних заходів «Обираєш професію- обираєш долю», проведення тестувань «Твої професійні схильності»
 • Участь у фестивалі творчості для дітей з обмеженими можливостями «Крізь терени до зірок», майстер-класи в ЦХЕТУМ
 • Участь в організації відпочинку для дітей пільгових категорій

Розвивальна групова робота, просвітницька діяльність.

• Щоквартально відбувались засідання Ради профілактики правопорушень, на які запрошувались батьки з дітьми, схильними до правопорушень.

• На протязі року постійно контролювалось відвідування занять учнями школи. Проводилась робота по залученню дітей групи ризику в гуртки та секції, участі в класних і шкільних заходах. Учнями групи ризику надавалась соціально - педагогічна допомога. Регулярно проводились рейди «Урок», «У нас не палять».

• Протягом року для учнів проводились виховні години на тему «Без толерантності немає дружби».

• Протягом року проводились заняття з учнями початкової школи на тему «Здоров’я- найцінніший скарб», «Права та обов’язки учнів в школі», «Вчимося бути толерантними».

• Протягом 2017-2018 року для учнів 9,11-х класів  у рамках профорієнтаційної роботи відвідано Дні відкритих дверей у навчальних закладах.

• З дітьми девіантної поведінки проводились бесіди щодо можливих наслідків асоціальної поведінки та засобів самоконтролю за поведінкою.

• Протягом 2017-2018 навчального року проводилися рейди на території школи по виявленню фактів тютюнопаління.

       

Масова робота із здобувачами освіти

№ з/п

Дата проведення

Назва заходу

 

Цільова група

Кількість учасників

1

11.09.2017-13.09.2017

Інтерактивне заняття «Я представляю себе»

5-6 класи

117

2

26.09.2017

Година спілкування «Давайте познайомимось». Вивчення адаптаційних процесів учнів 1-го класу

1 класи

74

3

03.10.2017

Зустрічі з працівниками ювенальної превенції «Профілактика правопорушень»

6-10 класи

250

4

12.10.2017

Година спілкування з елементами тренінгу «Ми вміємо дружити». Адаптаційні процеси  10-го класу

10 клас

28

5

17.10.2017-19.10.2017

Тренінгові заняття «Я вчуся спілкуватися»

5-6 класи

102

6

23.10.2017-25.10.2017

Тренінгове заняття «Види поведінки»

5-6 класи

98

7

06.11.2017

Бесіда «Протидія булінгу»

5,7,8 класи

126

8

15.11.217

Профорієнтаційна робота «Обираєш професію- обираєш життя»

9, 11 класи

83

9

16.11.2017

Інтерактивне заняття «Як не стати жертвою торгівлі людьми»

8,9, 11 класи

76

10

29.11.2017

Бесіда «Інтернет-залежність»

6 класи

79

11

01.12.2017

«Милосердя в нашому житті»

5-6 класи

118

12

01.12.2017

Агітбригада «Не роби вигляд, що не помічаєш» до Міжнародного Дня людей з інвалідністю.

5-11 класи

420

13

30.11.2017-01.12.2017

Інформаційна година «Що ти знаєш про ВІЛ-інфекцію та СНІД»

9-11 класи

112

14

07.12.2017

«Захисти себе та інших. Поняття про ВІЛ-інфекцію та СНІД»

9-11 класи

109

15

11.12.2017-15.12.2017

«Шкідливі звички та їх вплив на здоров’я людини»

7-9 класи

119

16

15.12.2017

Агітбригада «Що обираєш ти?»

5-11 класи

415

17

18.12.2017-20.12.2017

Тренінг «Безпечна поведінка – запорука мого здоров’я»

5-6 класи

88

18

21.12.2017

Лекція-тренінг «Правда про наркотики»

9,10 клас

58

19

17.01.2018

Круглий стіл «Насилля в родині. Питання гендерної рівності»

8, 10 класи

72

20

07.02.2018

Бінарний урок «Конвенція ООН про права дітей. Права та обов’язки громадянина

8,9 класи

64

21

16.02.2018

Тренінг «Профілактика ризикованої поведінки»

9 класи

56

22

13.03.2018

Круглий стіл « Статеве виховання підлітків. Відповідальне ставлення до батьківства»

10,11 клас

56

23

16.04.2018-18.04.2018

Бесіда «Булінг в колі дітей та підлітків. Шляхи попередження і подолання»

7-8 класи

58

24

08.05.2018

Тренінг «Мої права та обов’язки"

5,6

36

25

10.05.2018-11.05.2018

Тренінг-гра «Будьмо веселими та щасливими». Психологічне та фізичне розвантаження дітей.

9, 11класи

92

26

14.05.2018-16.05.2018

Тренінг «Все в моїх руках»

5,6 класи

105

 Просвітницька робота з педагогічним колективом

№ п/п

Дата проведення

Назва заходу

Тема вашого виступу

Цільова група

Кількість учасників

1.

31.08.2017

Педагогічна рада

Питання соціального захисту дітей пільгових категорій

Класоводи, класні керівники

27

2.

20.09.2017

Нарада при директорі

Організація роботи з дітьми пільгових категорій, які потребують особливої педагогічної уваги, необхідність проведення додаткової роботи з дітьми цієї категорії

Педагогічні працівники

40

3.

25.10.2017

Нарада при директорі

Перелік документів на дітей пільгових категорій згідно наказу по школі №209 від 01.09.2017 « Про організацію роботи з соціальної підтримки дітей пільгових категорій»

Педагогічні працівники

40

4.

30.10.2017

Педагогічна рада

«Адаптація 5-х класів до навчання в середній ланці школи та 10-х класів в старшій школі », «Профілактика булінгу в освітньому середовищі»

Педагогічні працівники

38

Робота з батьками та опікунами :
 1.  Індивідуальні консультації   батьків(опікунів).
 2. Ознайомлення батьків(опікунів) із закономірностями вікового   розвитку дітей та   умовами, що сприяють цьому розвитку.
 3. Обговорення з батьками(опікунами) конкретних проблем на регулярних індивідуальних консультаціях .
 4. Консультаційна робота з батьками(опікунами) щодо приводу запобігання жорсткого поводження з дітьми, з приводу профілактик асоціальної поведінки,  «Жорстокість  в учнівському середовищі та родинне виховання», «Безпека дитини в соціальних мережах».

№ п/п

Дата проведення

Назва заходу

Тема вашого виступу

Цільова група

Кількість учасників

1.

Вересень 2016

Соціальний захист дітей пільгових категорій

Соціальний захист дітей пільгових категорій

Батьки, опікуни

36

2.

07.09.2017

Батьківські збори

«Адаптація п’ятикласників до процесу навчання в старшій школі»

Батьки, опікуни

29

3.

23.11.2017

Батьківські збори

«Роль родини і школи у формуванні і підтримці мотивації учнів до навчання»

Батьки, опікуни

19

4.

19.04.2018

Батьківські збори

«Профілактика проявів агресивної поведінки та шкідливих звичок у підлітків »

Батьки, опікуни

            38

Організаційна робота
 
 • Методичні дні (в яких заходах, що проводились ДОНМЦ практичної психології і соціальної роботи, брали участь ):

 

 1. Спеціалізований тренінг для працівників освітньої сфери «Інклюзивний простір. Практичні кроки»
 2.  08.09.2017 – секційна нарада «Підсумки діяльності та перспективи розвитку психологічної служби міста Дніпра у 2017-2018 навчальному році»
 3. 14.09.2017- нарада соціальних педагогів АНД району
 4. 05.10.2016- День психологічної служби системи освіти Дніпропетровської області.
 5. 15.02.2018- круглий стіл соціальних педагогів АНД району, тема виступу «Питання гендерної рівності»
 6. 23.02.2018 – (не )конференція для шкільних педагогів за темою «Гендерні аспекти в освітньому процесі».
 7. 15.03.3018- обласний семінар «Застосування інтерактивних методів навчання в освітньому процесі»
 8. 19.04.2018- конференція «Психолого-педагогічний супровід процесу соціалізації особистості в умовах формування громадянського суспільства».

 

 •  Протягом року  участь у загальношкільних виховних заходах.

Результати вивчення соціалізованості особистості за методикою Н.І.Рожкова

 

Адаптація

  

З наведеного графіка видно, що більшість учнів мають високий та середній рівень адаптації, добре розвинуту здатність пристосовуватись до умов навчання у старшій школі, низький рівень із п’ятикласників не показала жодна дитина. Але ми маємо 1/3  учнів 10-го класу з низьким рівнем адаптації, яким потрібна допомога в цьому, і лише 5% учнів 10 класу показали високий рівень адаптації.

Отже, успішній адаптації учнів до навчання в основній школі сприятимуть цілеспрямована координація дій учителів, їхній професіоналізм і досвідченість. Потрібно постійно підтримувати зв’язки з колегами з метою взаємодопомоги в роботі та обміну досвідом.

 

   Прагнути не механічного заучування, а осмисленого запам’ятовування учнями правил та основних понять з навчальних дисциплін; працювати над розвитком зв’язного мовлення учнів, логічного мислення, орфографічної грамотності (подвоєння приголосних, апостроф); активізувати роботу на розвиток концентрації та обсягу уваги.

     Перехід учнів з початкової школи до середньої викликає зростання стресового навантаження як на самих учнів, так і на їхніх батьків. Це пов'язано з появою нового классного керівника, нових вчителів, предметів, кабінетною системою навчання та ще й співпадає з віковими змінами — вступом дитини у підлітковий вік. Для учня і для учнівського коллективу перехід у п'ятий класс може стати початком нового життя, нових успіхів, розкриттям нових граней характеру, власних здібностей, прихованих ресурсів.

   У 5 класі змінюються умови навчання: з'являється класний керівник та вчителі з різних предметів. Цей період є досить сприятливим для адаптації школяра до нових умов навчання. Діти чекають змін на краще, бажають стати дорослішими, налагодити взаємини з учителями, робити так, щоб дорослі пишалися ними, були задоволені, «не засмучувались».

    Основне новоутворення цього періоду — відкриття нового рівня самоусвідомлення, «Я-концепції»: бажання зрозуміти себе, свої здібності й особливості, свою схожість та відмінність від інших, свою унікальність і неповторність, формується система самооцінок. Це — найважливішій період для розвитку повноцінного спілкування.

1.Вчителі профільних предметів повинні замотивувати учнів щодо вивчення своїх предметів,використовувати активні форми навчання, новітні технології.

2.Класному керівникові спланувати роботу щодо створення классного колективу .

3.Проводити індивідуальну роботу з батьками та вчителями, що працюють у класі.

Автономність

     Згідно отриманих даних щодо  вивчення рівня автономності, то більша частина дітей має середній рівень розвитку названої якості. Також є учні, яким складно існувати окремо від колективу, приймати самостійні рішення, брати на себе відповідальність. Розвиток автономії сприяє вихованню незалежної особистості, зміцнює впевненість у своїх силах, формує особистісну активність учнів,  створює умови для їх самовираження і саморозвитку на уроках і в позаурочний час.  

   Автономність особистості постає як пріоритетна цінність особистості, що визначається умінням довіряти самому собі, власним почуттям, судженням, діяти, керуючись ними; здатністю до самопізнання; терпимістю до своїх і чужих вад; наявністю не тільки власної, незалежної від оточення системи цінностей, але й поваги до настановлень і цінностей оточення; здатністю не тільки бути автором свого життя, приймати рішення, але й відповідати за це; здатністю не залежати від зовнішніх обставин; вмінням реально дивитися на речі.   

   1.Пізнавальний мотив зміцнюється в самостійній діяльності новими знаннями, які здобуваються, можливістю вийти за межі програми і підручника. У процесі роботи можна проаналізувати всі знання по визначеному питанню, доповнити їх новими фактами, прикладами, узятими при вивченні літератури, привести всі знання в систему. Крім того потрібно висловити своє власне ставлення до викладеного. Тому усвідомлення того, що самостійна робота відкриває можливість для збагачення знаннями й уміннями, спонукує учнів до активної діяльності.

   2.Розвитку самостійності школярів сприяє поступове збільшення обсягу самостійних завдань і їх урізноманітнення, застосування творчих робіт у поєднанні з роботами тренувального характеру. Важливим засобом розвитку самостійності кожного учня є диференційоване навчання. Воно забезпечує оптимальні умови для навчання кожного школяра, базується на врахуванні можливостей і труднощів, передбачає подачу саме для нього призначеного завдання. Створення у навчанні умов для розвитку у школярів самостійності є одним з найважливіших засобів особистісного зростання кожного учня.

Соціальна активність

   Більшість учнів проявляють високий та середній рівні активності, виявляють прагнення активно діяти, освоювати і перетворювати навколишню дійсність, проявляти себе у різноманітній діяльності, що відповідає їх віковим особливостям і є природнім.

   Основним чинником розвитку підлітка є його власна соціальна активність, спрямована на засвоєння важливих для нього зразків поведінки і цінностей, на побудову стосунків з дорослими, ровесниками. Підлітки включаються у різні види суспільно корисної діяльності, що розширює сферу їхнього спілкування, можливостіз асвоєння соціальних цінностей, сприяє формуванню моральних якостей особистості.


Гуманність

 

   Скоріш за все, учні мають уявлення про існуючі в суспільстві норми, правила, принципи поведінки, але не завжди дотримуються їх. Про це свідчать конфліктні ситуації, які виникають в класних колективах, претензії та скарги батьків.

   1.Через систему виховної роботи спланувати та провести заходи, спрямовані на підвищення рівня взаєморозуміння між учнями, толерантного ставлення один до одного, втілення моральних норм і правил у життя класних колективів. 

   2.Учні, які мають низькі показники, потребують певної виховної та корекційної роботи з боку вчителів та соціально-психологічної допомоги. При цьому провідною метою вихо­вання та корекційної роботи залишається ідеал особистості, здатної приймати рішення в ситуаціях морального вибору, нести відповідальність за свої рішення перед мікросоціумом, своєю країною, людством.

 

Результати соціологічного дослідження з питань проявів насильства
в шкільному та родинному середовищі «Моє життя в сім’ї та школі»

                        

   Дослідження щодо проявів насильства в шкільному та родинному середовищі проводилось з метою виявити ситуації, проаналізувати та провести профілактичну роботу з учнями, батьками та вчителями школи. На батьківському всеобучі, який відбудеться 22.03.2018 року показати батькам узагальнені результати дослідження та провести профілактичну роботу на тему «Попередження насильства в сім’ї та в учнівському середовищі».

   Дослідження проведено  соціальним педагогом Шпірно Н.М. протягом лютого 2018 року серед учнів 6-8 класів.  В досліджені взяли участь 153 учні школи. Вік учнів від 12 до 14 років.

   Питання, які було досліджено:

1.     Чи існує проблема насильства, проявів жорстокості в учнівському середовищі, в родині, з боку вчителів?

2.     Якою на вашу думку буде поведінка вчителів, якщо вони стануть свідками проявів насильства серед учнів?

3.     Від кого, на Вашу думку , Ви зможете отримати розуміння та допомогу?

4.     Чи допускаєте Ви можливість фізичного покарання дітей за їх вчинки?

5.     Яким чином батьки заохочують твої успіхи, гарну поведінку?

6.     Які стягнення та покарання батьки застосовують у випадку твоєї поганої поведінки?

7.     Чи комфортні вдома умови для навчання та виконання домашніх завдань?

8.     Чи розраховуєте Ви, в разі необхідності, на захист та підтримку в класі?

 

Види насилля:

1.     Психологічне (емоційне) насилля: несправедливі звинувачення, покрики, приниження, залякування, лайка, присвоєння призвіськ, примус до дій .

2.     Фізичне насилля: штовхання, удари кулаком, ногами, побиття, навмисне нанесення тілесних травм та пошкоджень іншій людині.

3.     Нехтування потребами дитини в освіті та відмова  в підтримці, увазі, спілкуванні, любові. Нехтування фізичними потребами (потреби в їжі, одязі, сні та недостатня захищеність від небезпеки), нехтування медичними потребами.

Результати анкетування.

   Чи існує проблема насильства, проявів жорстокості в учнівському середовищі?

Чи існує проблема насильства, проявів жорстокості в родині?

Чи існує проблема насильства, проявів жорстокості з боку вчителів?

   Аналіз питання «Чи існує проблема насильства та прояві жорстокості в школі та в родині?» показує, що 45% учнів вважає, що в учнівському середовищі найбільш поширена проблема психологічного насилля, 25% - вказують на фізичне насилля серед учнів;

14% - відчувають психологічне насилля в родині, 3% - фізичне насилля в родині;

20%- відчувають психологічне насилля з боку вчителів, 2% фізичне насилля від вчителів.

 

Якою на вашу думку буде поведінка вчителів, якщо вони стануть свідками проявів насильства серед учнів?

Переважна більшість учнів 86% впевнені, що вчителі намагатимуться припинити насильство, якщо стануть його свідками серед учнів; 6%- вважають, що вчителі часто самі є ініціаторами насильства і кривдження учнів; 4%- вважають, що вчителі вдаватимуть, що не бачать нічого.

Від кого, на Вашу думку , Ви зможете отримати розуміння та допомогу?

   Отримати допомогу діти розраховують:

1)    Від батьків та родичів – 76%;

2)    Від друзів – 32%

3)    Від педагогів – 37%

4)    Від поліції – 15%

5)    Від психолога – 19%.

Допомога:

6-А

6-Б

6-В

7-А

7-Б

8-А

8-Б

8-В

від родичів

84%

73%

89%

71%

69%

67%

58%

100%

від друзів

16%

27%

17%

21%

46%

48%

33%

50%

від педагогів

37%

23%

33%

46%

50%

10%

50%

50%

від поліції

 

16%

18%

5%

17%

23%

10%

17%

17%

від психолога

10%

14%

5%

8%

31%

24%

45%

17%

 

Чи допускаєте Ви можливість фізичного покарання дітей за їх вчинки?

47% учнів категорично заперечують можливість фізичного покарання дітей за їх вчинки,

47 %- допускають лише в окремих випадках;

4 %- вважають, що це потрібно.

Яким чином батьки заохочують твої успіхи, гарну поведінку?

 

6-А

6-Б

6-В

7-А

7-Б

8-А

8-Б

8-В

Похвала

95%

64%

72%

88%

77%

91%

90%

100%

Виконання обіцянок

42%

45%

39%

38%

35%

33%

36%

33%

Грошима

16%

14%

22%

12%

0%

24%

27%

17%

Подарунки

37%

45%

45%

38%

31%

48%

27%

42%

Скасування покарань

10%

5%

5%

8%

8%

0%

0%

0%

 

Які стягнення та покарання батьки застосовують у випадку твоєї поганої поведінки?

 

 

6-А

6-Б

6-В

7-А

7-Б

8-А

8-Б

8-В

Пояснюють у чому я неправий

79%

86%

72%

83%

85%

95%

55%

100%

Докоряють без крику і образ

16%

41%

28%

33%

27%

24%

45%

33%

Кричать

26%

14%

5%

17%

27%

24%

9%

25%

Змушують виконувати фізичні вправи

5%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Додаткова хатня робота

16%

5%

5%

4%

8%

10%

0%

8%

Можуть вдарити рукою, ременем

0%

23%

11%

8%

8%

10%

0%

8%

Забороняють розваги

32%

35%

5%

25%

27%

29%

27%

17%

Забороняють користування телефоном

63%

55%

39%

38%

42%

43%

36%

33%

Не випускають на вулицю

10%

14%

5%

4%

4%

19%

27%

8%

 

 

   З наведених даних видно, що найбільш поширеним серед батьків методом заохоченя успіхів і поведінки дітей є:

85%- похвала, компліменти;

39%- подарунки, покупки;

38%- виконання обіцянок;

17%- гроші;

5%- скасування покарань.

 

   Найбільш поширеними покараннями, які застосовують батьки у разі поганої поведінки дітей є:

82%- пояснюють, у чому неправа дитина;

44%- відбирають або забороняють користуватися телефоном, комп’ютером, телевізором тощо;

33%-забороняють розваги;

31%- докоряють без крику і образ;

18% - кричать;

11% - примушують сидіти вдома , не випускають на вулицю або забороняють спілкуватися з друзями;

9% - можуть вдарити рукою, ременем;

7%- примушують додатково виконувати хатню роботу;

0,6%- змушують виконувати фізичні вправи.

 

  95% дітей вважають, що в них вдома комфортні умови для навчання та виконання домашніх завдань;

  88% дітей розраховують на підтримку та захист в класі у разі необхідності.

   Висновки:

 • -         половина учнів указають на наявність психологічного насилля в учнівському середовищі;
 • -         1/4 на наявність фізичного насилля серед учнів;
 • -         1/5 вічуває психологічне насилля з боку вчителів;
 • -         14% відчувають психологічне насилля в родині;
 • -         2% і 3% фізичне насилля з боку вчителів та в родині;
 • -         86% впевнені, що вчителі намагатимуться припинити насилля, якщо вони стануть його свідками, але 6%- вважають, що вчителі часто самі є ініціаторами насильства і кривдження учнів; 4%- вважають, що вчителі вдаватимуть, що не бачать нічого;
 • -         76% розраховують отримати допомогу від батьків та родичів, 37%- від педагогів, 32%- від друзів, лише 15%- від поліції.
 • -         Більшість батьків (85%) для заохочення дітей використовують похвалу, для покарання(82%) –пояснюють, в чому дитина не права, але все ж таки 9% указують, що батьки можуть вдарити рукою або ременем.

    Рекомендації .

   З метою профілактики проявів насилля в учнівському середовищі та в родинах

   1)Адміністрації школи, класним керівникам проводити батьківські всеобучі на теми «Профілактика проявів агресивної поведінки у підлітків», «Сучасна сім’я – рівні права і можливості», «Формування відповідальності, самооцінки та самоконтролю засобами родинного виховання»;

   2) Соціальному педагогу проводити виховні години, круглі столи з учнями на теми : «Булінг. Шляхи попередження і подолання», «Профілактика насилля в родинах. Питання гендерної рівності», «Конвенція ООН про права дітей. Права і обов’язки громадянина», «Виховання в підлітків відповідального ставлення до батьківства та поваги до поняття «Родина»;

   3)Заступнику директора з виховної роботи та соціальному педагогу запрошувати до школи з профілактичними лекціями офіцерів Департаменту патрульної поліції і у м.Дніпрі , доцента кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ на теми «Профілактика насилля в родинах», «Права дітей», «Відповідальність за порушення закону» тощо;

   4) Соціальному педагогу проводити індивідуальні консультації з батьками і учнями, які за результатами анкетування, потребують соціально-педагогічної допомоги на теми «Спілкуватися- це просто», «Подбайте про гідний приклад», «Я навчаюся життю від тебе»;

   5)Адміністрації школи, класним керівникам активізувати роботу стосовно своєчасного виявлення родин, які знаходяться в складних життєвих обставинах;

   6)Класним керівникам проводити виховні години з учнями з метою профілактики проявів насилля серед дітей та підлітків: «Ми всі різні- але рівні», «Ми вміємо дружити», «Вчимося бути толерантними» тощо.

ФІНАНСОВА ТА ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

   Влітку 2017 року були здійснені заходи, щодо підготовки школи до нового навчального року, своєчасно підписано акт готовності закладу до нового навчального року.

Аварійних ситуацій , які б завадили освітньому процесу не було.

   Депутат міської ради Рублівський В.Г. виділив кошти на придбання ноутбуків для комп'ютерного кабінету. Відремонтовано приміщення для кабінету англійської мови. Кабінет англійської мови перенесено у відремонтоване приміщення, а у вільному приміщенні створено кабінет інформатики, проведено інтернет, придбано столи.

   Проведено роботу з протипожежної безпеки. Проведено освітлення біля евакуаційних виходів на І поверсі, вогнегасники закріплені згідно вимог.

   Придбано електричні сушарки для рук в обідню залу.

   Встановлено відеосистему на вісім відеокамер і одна відеокамера.

   Протягом літнього періоду планується придбання парт і стільців для кабінету інформатики, сантехніки для ремонту санвузла.

   5 вересня 2017 року вступив в дію новий закон України «Про освіту» №2145-VIII. За цей навчальний рік уже вдалось його частково впровадити.

   Була вдало втілена Стаття 30 Закону «Прозорість та інформаційна відкритість закладу». Удосконалено сайт школи, а саме: розміщено установчі документи школи, інформації про територію обслуговування, наявність матеріально-технічної бази, річні звіти, освітній та виховний процеси, якість освіти. Щомісячно на сайті публікуються звіти про використані кошти. Регулярно поповнюється сайт новинами закладу.

   21 лютого 2018 року уряд затвердив новий Державний стандарт початкової освіти, за якими навчатимуться перші класи Нової української школи з наступного навчального року. Основна відмінність нового Стадарту - орієнтованість на здобуття учнями компетентностей, а не лише знань. Нова українська школа - це ключова реформа Міністерства освіти і науки. Головна мета - створити школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, як це відбувається зараз, а й вміння застосовувати їх у житті. НУШ - це школа, до якої приємно ходити учням. Тут прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятися висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами. Водночас батькам теж подобається відвідувати цю школу, адже тут панують співпраця та взаєморозуміння.

   Підводячи підсумок, зазначу, що аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

 • навчально-виховний процес має тенденцію до розвитку;
 • діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності;
 • школа підтримує свій позитивний імідж;
 • створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;
 • методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;
 • створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

   Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

 • підвищення якості освітніх послуг;
 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;
 • активне використання інноваційнтх технологій;
 • покращення матеріально-технічної бази;

Завдання на 2018/2019 навчальний рік:

1.  Зростання позитивного іміджу школи в соціумі, підвищення її конкурентоздатності.

2.  Реалізація концептуальних засад Нової Української школи.

4.   Покращення  якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад.

5. Розвиток матеріальної бази спортивного залу, кабінетів біології, хімії та фізики, інших кабінетів.

6. Вивчення і творче впровадження у практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій учителів міста, області, України.

7.Створення умов для реалізації права вибору учнями освіти відповідно до їх інтересів, нахилів, здібностей.

8.Покращення співпраці з дошкільним навчальним закладом щодо наступності навчання.

9.Посилення контролю за здійсненням атестації педагогічних працівників, активізація роботи шкільноїатестаційної комісії щодо ретельного вивчення стану викладання предметів інваріантної складової навчального плану педагогічними працівниками, які підлягають атестації.

10. Упровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп'ютеризації та інформатизації освітнього , повне висвітлення діяльності  педагогічного колективу на веб – сайті школи.

11.Покращення організації харчування учнів та їх оздоровлення.

12 Підвищення творчої активності педагогів,  залучення  до участі у проектах, грандах, конкурсах, семінарах.

13. Збільшення контингенту учнів.