Амур-Нижньодніпровський район. Середня загальноосвітня школа № 133

 

Звіт керівника

ЗВІТ КЕРІВНИКА НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ПРО РОБОТУ
В 2016/2017 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ

На початок 2016/2017 навчального року у школі навчалось – 759 учнів.

Укомплектовано 26 класів, середня наповнюваність 29,2%. Школа І та ІІ ступенів по 12 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.

Аналіз причин руху учнів свідчить, що переважна більшість переводів зумовлена зміною місця проживання або зміною профілю навчання. Протягом року вибуло зі школи 17 учнів, із них восьмеро у школи області, три – у школи міста і шестеро учнів у школи району, змінивши профіль навчання. Прибуло до школи 16 учнів, десятеро із них зі шкіл області.

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2016/2017 навчальному році були:

 • організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

 • спільна робота з ДНЗ № 400,401,402;

 • контроль за відвідуванням учнями навчальних занять;

 • організація навчання за індивідуальною формою;

 • організація навчання за інклюзивною формою.

У минулому році працювало 2 групи продовженого дня, які відвідувало 70 учнів 2-4-х класів та 1 група для учнів 1-ших класів (30 учнів). Групи працювали за рахунок державного бюджету. Для роботи ГПД було надано навчальні кабінети, спальні, ігрова кімната, всі ГПД укомплектовані кваліфікованими педагогічними кадрами. Всі діти, які відвідували ГПД, були охоплені гарячим харчуванням, дотримувались режиму роботи.

В цілому, роботу груп продовженого дня можна визнати задовільною.

Учні початкової школи працюють у 12 навчальних кабінетах. Кабінети обладнані зручними меблями: нові меблі (5 кабінетів), оновлені (6 кабінетів), ігровими куточками (12 кабінетів), технічними засобами навчання (телевізорами – 9 кабінетів, комп’ютерами – 3 кабінети, мультимедійним проектором – 1 кабінет). Рекреації обладнані зручними диванами. Для дозвілля учнів обладнана ігрова кімната, для відпочинку – 2 спальні кімнати, для занять фізичною культурою – мала спортивна зала.

 

Учні старшої школи навчаються у 20 класних кімнатах, більшість кабінетів обладнані телевізорами, компютерами (або ноутбуками), є один кабінет інформатики на 15 компютерів, два кабінети мають мультимедійні проектори, для уроків фізичного виховання є спортивна зала, для проведення виховних заходів є актова зала.

Навчально-виховний процес було організовано відповідно до чинного законодавства, навчального та річного планів школи.

З метою розвитку в учнів високої моральної чистоти, громадянської зрілості, патріотизму, професійної компетентності, почуття відповідальності перед суспільством у 1 - 4 класах викладався курс за вибором «Місто мого дитинства».

Для розвитку творчих здібностей учнів, кращого засвоєння ними програмового матеріалу у 1 – 4 класах введено години для індивідуальних та групових занять з предметів інваріантної складової, для учнів 1 – Б, 1 – В, 2 – А, 2 – В, 3 – Б класів введено курс за вибором «Морально – етичне виховання», 2 – Б класу – «Абетка театрального мистецтва», 3 – В класу – «Хореографія», 4 – Б, 4 – В, класів – «Елементи геометрії».

У 2016/2017 н.р. початкова освіта здійснювалась за оновленими навчальними програмами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України № 948 від 05.08.2016 року «Про затвердження змін до навчальних програм для 1 – 4 – х класів загальноосвітніх навчальних закладів», продовжувалось впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 462 від 20.04.2011 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти» та організували роботу згідно рекомендаціям 2016/2017 н.р. (лист Міністерства освіти і науки України від 17.08.2016 року № 1/9 – 437 «Щодо методичних рекомендацій про викладання навчальних предметів у загальноосвітніх навчальних закладах», орієнтовних вимог до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 року № 1009 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 21.08.2013 року №1222».

 

З метою підсилення інваріантної складової навчального плану введено додаткові години на вивчення окремих предметів, зокрема, українська мова в 5-тих, 6-тих, 7-мих, 9-тих та 10 класах, алгебра для учнів 7-мих класів. З метою глибокого та всебічного вивчення історії, сьогодення та народних традицій рідного краю проводились курси за вибором «Місто мого дитинства», «Етнографія» (5-ті та 6-ті класи), факультативи «Історія рідного краю» (7-мі та 8-мі класи). З метою розширення знань та формування практичних навичок з предмету, залучення учнів до пошуку, сприймання, розуміння та інтерпретації добутої інформації введено факультативні заняття «Лексика української мови» для учнів 8А класу та «Українська фразеологія» для учнів 10-11 класів. Також для формування в учнів патріотичного виховання, кращого вивчення історії свого народу проводився для учнів 10-11 класів факультатив «Видатні постаті України».

 

Моніторинг якості навчання.

У 2016/2017 навчальному році, як і у попередніх роках, проводився систематичний об’єктивний аналіз успішності учнів. У школі діє чітка система збору та аналізу такої інформації. Класоводи та класні керівники складають наприкінці І та ІІ семестрів, а також у кінці навчального року моніторингову карту успішності учнів класу за результатами навчальних досягнень.

Показники якості знань учнів початкової школи за 2016 / 2017 навчальний рік наступні:

2 – А клас вчитель Максимова Н.Р. – 64%,

2 – Б клас вчитель Вареник О.В. – 80%,

2 – В клас вчитель Бородіно Л.М. – 82%,

3 – А клас вчитель Анісімова О.С. – 41%, ↓(52%)

3 – Б клас вчитель Мікаєлян І.Р. – 69%, ↓(74%)

3 – В клас вчитель Гаврилова Н.І. – 50%, ↓(63%)

4 – А клас вчитель Палюх С.А. – 94%, ↑(90%)

4 – Б клас вчитель Іваниця А.О. – 40%, ↓(58%)

4 – В клас вчитель Кузьміна Т.В. – 66%, ↓(71%)

26 учнів – нагороджено Похвальними листами «За високі досягнення в навчанні»:

учні 2 – А класу:

Гордієнко Олександра

Гуз Тимур

Мєсяцева Катерина

учні 2 – Б класу:

Бєлєвцов Станіслав

Птіцин Гліб

Процько Ксенія

Чумак Вероніка

учні 2 – В класу:

Воронко Марія

Ускова Анастасія

Хасік Дмитро

Шаповалов Ігор

учні 3 – Б класу:

Савенко Кирило,

Литовченко Діана,

Драган Олександра,

учні 4 – А класу:

Хенкін Марк,

Цимбал Артем,

Косарєва Марія;

учні 4 – Б класу:

Хохленко Станіслав,

Бабенко Анастасія,

Котова Ксенія;

Бульша Аліна

учні 4 – В класу:

Качевська Ангеліна;

Іванов Олександр;

Козлова Софія;

Бабченко Дмитро.

За підсумками якості знань учнів початкової школи лідирують:

4 – А клас (94%) – вчитель Палюх С.А.,

2 – Б клас (80%) – вчитель Вареник О.В.,

2 – В клас (82%) – вчитель Бородіно Л.М.

Найнижчий показник якості у 3 – А класі (41%) та 4 – Б класі (40%)

Показник якості знань учнів початкової школи за 2016/2017 н.р. – 66%, що на рівні попереднього року.

Треба зазначити, що у деяких класах показник якості знань учнів знизився:

у 3 – А класі - на 11%, у 3 – Б класі - на 5%, у 3 – В класі – на 13%, у 4 – Б – на 18%, у 4 – В класі – на 5%, і тільки у 4 – А класі – збільшився на 4%.

 

 

За підсумками 2016/2017 навчального року рівень навчальних досягнень учнів основної та старшої школи був таким:

Клас

І семестр

ІІ семестр

Річна

27%

42%

46%

27%

37%

37%

31%

31%

31%

32%

22,5%

39%

30%

30%

37%

28,5%

25%

32%

38%

18,5%

33%

15%

4%

16%

23%

14%

20%

24%

21%

24%

26%

27%

32%

22%

30%

30%

10

45%

38%

48%

11

26%

30%

30%

 

Слід відмітити, що показник якості навчання у ІІ семестрі підвищили лише п’ять класів, три з яких є випускними. У двох класів (5В та 6Б) рівень навченості однаковий і в І, і в ІІ семестрах. Всі інші класи (сім) показник навченості знизили. Якщо у 7а (3,5%), 8б (3%) різниця є незначною, то у 6а – 9,5%, 7б – 19,5%, 7в – 11%, 8а – 9% та 10 – 7% класах показник перевищує допустиму норму.

В порівнянні з результатами минулого навчального року спостерігається зниження показника у 9-тьох класах із 14.

 

 

Клас

2015/2016

2016/2017

Різниця

Класний керівник

61

46

15↓

Коржова О.С.

56

37

19↓

Копилова Н.М.

52

31

21↓

Кудальцева Г.О.

42

39

2↓

Мурадян О.О.

41

37

4↓

Каранюк О.А.

46

32

14↓

Вінійчук Л.О.

42

39

9↓

Мелентьєва О.П.

15

16

1↑

Шалигіна І.С.

31

20

11↓

Фартушна О.А.

31

24

7↓

Байбуз К.С.

30

32

2↑

Д’яченко Т.В.

21

30

9↑

Іванова Т.О.

10

32

48

28↑

Різник Л.М.

11

19

30

11↑

Балюрко Н.І.

Знов таки із чотирнадцяти класів дев’ять показник знизили, при чому в усіх класах, окрім 6а і 6б, ця різниця доволі значна від 7% (8б) до 21% (5в).

Найкращими учнями школи за результатами року стали:

Іващенко Мирон 5А,

Нечипоренко Марія 5В,

Ладохіна Вероніка 6А,

Лічманенко Ксенія 6А,

Векилова Рейхана 7А,

Бровкіна Аліна 10,

Гарафонова Надія 10,

Кушнір Олександр 10,

Фролова Юлія 10,

Сем’янник Євген, учень 9Б класу, за результатами річного оцінювання та державної підсумкової атестації отримав свідоцтво з відзнакою.

Але на ряду з цим є п’ятеро учнів, які отримали оцінки на низькому рівні ( Сабодаж М. 6а, Нікулін Д. 7б, Лимар О. 8а, Волкова А. 9а, Гривцов Т. 9а).

З 2011/2012 до 2015/2016 навчальних років простежувалась тенденція підвищення рівня навченості учнів, але другий рік поспіль показник якості освіти дорівнює 32%, що на 15% нижче за 2014/2015 навчальний рік.

Як і в минулому році найкращий показник демонструють учні 10 класу – 48%, також учні 5а класу – 46%, найгірший – учні 7в класу 16%.

 

 

ДПА

Аналіз результатів ДПА у 4-х класах показав, що у молодших школярів сформоване вміння виконувати контрольні роботи тестового характеру, учні мають відповідний рівень навчальних умінь і навичок з предметів, про що свідчать результати.

Результати ДПА з читання (якісні, учнів на 7 – 12 б.):

4 – А клас 28 уч.(100%), 4 – Б клас 27 уч.(84%), 4 – В 35 уч. (100%)

Результати ДПА з української мови (якісні, учнів на 7 – 12 б.):

4 – А клас 28 уч. (100%), 4 – Б клас 17 уч. (53%), 4 – В клас 30 уч. (86%)

Результати ДПА з математики (якісні, учнів на 7 – 12 б.):

4 – А клас 25 уч.(93%), 4 – Б клас 12 уч.(36%),4 – В клас 28 уч. (80%)

 

Учні 9-тих класів наприкінці навчального року складали державну підсумкову атестацію з трьох предметів: українська мова (диктант), математика та географія.

Результати ДПА учнів 9А класу.

Найвищі показники з української мови - 54,5% (річні – 59%) та географії – 72% (річні – 59%). Найнижчий показник 36% з математики, але на чотири відсотки результати ДПА вищий від річної.

 

Результати учнів 9Б класу:

Помітно підвищили свій результат учні 9Б класу з української мови на 17% ( річна – 56%, ДПА – 73%), на 8% з математики (річні – 35%, ДПА – 43%). Лише на 4% - з географії (річні – 61%, ДПА 65%).

Якщо порівняти результати ДПА двох дев’ятих класів, то учні 9Б класу показали результати кращі, ніж учні 9А класу з усіх предметів, окрім географії..

В 2016/2017 навчальному році учні 11 класу державну підсумкову атестацію складають у рамках зовнішнього незалежного оцінювання. Обов’язковими є два предмети: українська мова, математика чи історія та третій предмет учні обирали самостійно із переліку предметів зовнішнього незалежного оцінювання.

 

Робота з обдарованими учнями

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2016/2017 навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;

 • поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;

 • проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;

 • організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному та міському етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

 • організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

 • організована робота з підготовки та участі учнів школи у конкурсі-захисті наково-дослідницьких робіт при Малій академії наук;

 • організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;

 • забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;

Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

За результатами 2016/2017 навчального року учні нашої школи другий рік поспіль посіли друге місце серед загальноосвітніх навчальних закладів району. 18 учнів посіли 31 призове місце у районному турі Всеукраїнських предметних олімпіад , 15 учнів посіли призові місця у ІІ міському турі.

 

№ з/п

Учень

Клас

Предмет

Районний етап

Міський етап

Вчитель

1.

Бондаренко Катерина

 

11

Українська мова

ІІ

-

Д’яченко Т.В.

Англійська мова

ІІІ

-

Шалигіна І.С.

2.

 

Фролова

Юлія

 

10

Українська мова

І

ІІІ

Різник Л.М.

Географія

І

ІІ

Копилова Н.М.

3

Сем’яник

Євген

 

 

Українська мова

ІІ

-

Різник Л.М.

Фізика

І

ІІІ

Мурадян О.О.

Математика

І

-

Мороз Л.В.

Іноземна мова

ІІІ

-

Назаренко Н.В.

Географія

ІІ

ІІ

Копилова Н.М.

4

Бачмага

Анастасія

11

Російська мова

І

-

Балюрко Н.І.

5

Савінова Анастасія

Російська мова

І

І

Балюрко Н.І.

Англійська мова

ІІІ

_

Назаренко Н.В.

6

Гарафонова

Надія

10

Географія

І

-

Копилова Н.М.

Біологія

ІІ

-

Кудальцева Г.О.

7

Водолазський Артур

11

Інформатика

ІІІ

_

Чубенко А.О.

8

Шеверьова Анастасія

11

історія

ІІІ

-

Бутенко О.Є

9

Марченко Єлизавета

Географія

ІІ

ІІІ

Копилова Н.М.

Історія

ІІІ

-

Іванова Т.О.

Правознавство

ІІ

-

Іванова Т.О.

10

Сокіл

Маргарита

Біологія

І

ІІІ

Кудальцева Г.О.

11

Веселов

Василь

Англійська мова

ІІ

-

Шалигіна І.С.

12

Лебідь

Ірина

Російська мова

ІІ

ІІІ

Балюрко Н.І.

13

Векилова

Рейхана

Математика

І

ІІІ

Мороз Л.В.

Українська мова

І

ІІІ

Байбуз К.С.

Фізика

ІІІ

ІІ

Мурадян О.О.

14

Золотарьов

Дмитро

Хімія

ІІІ

-

Фартушна О.А.

15

Яцук

Дарина

Фізика

ІІІ

-

Мурадян О.О.

16

Кушнір

Олександр

10

Фізика

ІІ

-

Мурадян О.О.

Математика

ІІІ

-

Каранюк О.А.

Астрономія

-

ІІІ

Мурадян О.О.

17

Ігнатова

Марія-Маргарита

Музика

І

ІІІ

Дудкіна Н.В.

18

Кононенко

Аліна

10

Технології

І

ІІІ

Мелентьєва О.П.

 

Учні нашої школи є активними учасниками Всеукраїнських та Міжнародних конкурсів.

 • Всеукраїнський конкурс «Соняшник» - 112 учасників (10 переможців);

 • Всеукраїнський конкурс «Патріот» - 47 учасників;

 • Всеукраїнський конкурс «Левеня» - 65 учасників (31 переможець);

 • Всеукраїнський конкурс «Бобер» - 26 учасників (8 переможців);

 • Всеукраїнський конкурс «Кенгуру» - 186 учасників (63 переможці);

 • Міжнародна природознавча гра «Геліантус» - 52 учасники

(22 переможці).

У 2016/2017 навчальному році шестеро учнів нашої школи були зараховані слухачами Малої академії наук України та захищали свої дослідницькі роботи:

 • Золотарьов Дмитро Романович навчається на відділені «Хімії та біології»;

 • Бровкіна Аліна Сергіївна навчається на відділені «Мовознавство»;

 • Фролова Юлія Олександрівна навчається на відділені «Наука про Землю»;

 • Гарафонова Надія Сергіївна навчається на відділені «Наука про Землю»;

 • Кушнір Олександр Анатолійович навчається на відділені «Фізика та астрономія»;

 • Швець Владислав Ігорович навчається на відділені «Фізика та астрономія ».

Щороку учні школи приймають участь у Міжнародному конкурсі мовознавців імені Петра Яцика. В цьому році переможцями стали: Хенкін Марк, Косарєва Марія (4а), вчитель Палюх С.А.; Сем’янник Євген (9б), вчитель Різник Л.М.

Одним із пріоритетних напрямків роботи навчального закладу є створення умов для збереження фізичного здоров'я учнів, залучення їх до систематичних занять фізичною культурою та спортом.

Щорічно за підсумками медичного огляду, що проводиться на початку поточного навчального року, здійснюється розподіл учнів на медичні групи.

На базі школи у 2016/2017 навчальному році працювало 5 секцій спортивного спрямування (баскетбол, волейбол, карате, черлідінг, сучасні танці).

 

Результативно виступали учні в спортивних змаганнях. Збірні команди школи зайняли такі місця:

 • І місце – у районних змаганнях з баскетболу (дівоча збірна);

 • V місце – у районних змаганнях з баскетболу (юнацька збірна);

 • ІІІ місце – у районних змаганнях з волейболу (дівоча збірна);

 • ІІ місце – у міських змаганнях з волейболу (дівоча збірна);

 • V місце – у районних змаганнях з волейболу (юнацька збірна);

 • ІV місце – у районних змаганнях «Старти надій»;

 • ІІ місце – у районних змаганнях «Шкіряний м’яч»;

 • ІІ місце – у районних змаганнях з міні-футболу «Ігри Дніпра»;

 • VІ місце – у районних змаганнях з чотирибор’я.

Підготував команди вчитель фізичної культури Козорог А.О.

В загальному заліку в Олімпіаді школярів АНД району школа зайняла ІV місце.

Стан виховної роботи в школі

  У 2016-2017 н.р. виховна робота школи була спрямована на виховання громадянина – патріота України, утвердження любові до Батьківщини, духовності, моральності, шанобливого ставлення до національних надбань Українського народу, наслідування найкращих прикладів мужності та звитяги борців за свободу та незалежність України як з історичного минулого, так і захисників, які сьогодні відстоюють суверенітет та територіальну цілісність держави у боротьбі із зовнішньою агресією, а також на реалізацію Закону України «Про загальну середню освіту», Державної національної програми «Освіта. Україна XXI століття», Національної програми «Діти України», Концепції виховання дітей та молоді у Національній системі освіти.
      Пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками. У зв'язку з цим виховна діяльність школи велася згідно напрямків:

 • Національно-патріотичне виховання

 • Превентивне виховання.

 • Художньо-естетичне виховання.

 • Родинно-сімейне

 • Фізичне виховання

 • Еколого-натуралістичне

 • Професійна орієнтація

У навчальному закладі сформовано шкільні традиції проведення таких заходів - Свято Першого дзвоника, День вчителя, Новорічні ранки, Всесвітній день боротьби зі СНІДом, пам’яті жертв  Голодомору, політичних репресій в Україні, вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, День Захисника України; партизанської слави, відзначення подвигу героїв під Крутами, До дня інвалідів, Соборності України, День Європи, День рідної мови, день цивільної оборони, Міжнародний жіночий день, Міжнародний день боротьби з тютюнопалінням, вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня пам’яті воїнів-інтернаціоналістів, відзначення річниці Революції Гідності та пам’яті Героїв Небесної Сотні, День пам’яті та примирення, День захисту дітей, Свято Останнього дзвоника, Випускний вечір, а також класні години, бесіди, круглі столи, вікторини, уроки мужності, конкурси, анкетування, екскурсії, акції, індивідуальна робота з кожним учнем та батьками.

Основними формами виховної роботи залишаються:
місячники: безпеки дорожнього руху,  здорового способу життя,  всеобучу (жовтень 2016 р., квітень 2017р.),  профорієнтаційної роботи, правових знань, профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму, екологічного виховання; тижні: правових знань, олімпійського руху, безпеки в побуті, правових знань, Шевченківські дні, знань безпеки життєдіяльності.

 

 

 

З метою формування в учнівської молоді високої громадянської активності та національної свідомості, причетності до творення сьогодення України та його майбутнього в школі 01 березня 2017 року відкрився Штаб національно – патріотичного виховання.

Протягом 2016/2017 навчального року проведено цикл уроків мужності для учнів 5-11 класів, лейтмотивом яких стала тема єдності народу України та цілісності її території, любов до України, самовідданість і патріотизм її захисників. На уроках були присутні учасники АТО. До Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні були організовані зустрічі учнів і святковий концерт із ветеранами та дітьми війни.  

Щорічно, учнівське самоврядування школи допомагає Раді ветеранів ж/м «Лівобережний» в оновленні стендів, оформлення матеріалів для преси, пам’ятних альбомів, фотографій присвячених святковим подіям.

Бере участь в акціях:

- «Доброго ранку, ветерану!»

(Вітання святковими листівками учасників та ветеранів Другої Світової війни )

 

 • Вітання ветеранів мікрорайону в клубі «Джерельце»

(Участь учнів у святковому концерті)

Одним із підтверджень небайдужості юного покоління до долі своєї Батьківщини є участь в акціях, що проводяться з метою моральної та матеріальної підтримки української армії. Активну участь в акціях приймали як учні школи, так і вчителі, а саме:

1.«Від серця до серця» (для воїнів АТО були передані продукти харчування, засоби особистої гігієни).

2.«Листи та малюнки пораненим солдатам»

3. «Хай ангели тебе оберігають» (виготовлення ангелів – оберегів).

4. «Повертайся живим» ( малюнки, листи-підтримки для воїнів АТО)

5. Всеукраїнська акція «Напиши листа захиснику України»

6.«Тепло сердець дітей – амурчан - тобі, захиснику України» (кожен клас сформував подарунок (солодощі, фрукти, вітальна листівка) і представники парламенту презентували їх воїнам.

Поряд з цим, протягом навчального року, відбулися зустрічі учнів школи із учасниками АТО Сологубом В.А. та Тітовим О.О.

 

Участь класів в шкільних і позашкільних заходах за 2016-2017 н.р.

 

 

Велика увага приділялась плануванню та проведенню  канікул. З урахуванням вікових особливостей дітей були проведені відповідні виховні заходи: ігрові програми, вікторини, інтелектуальні ігри, спортивні змагання, організовано роботу гуртків, спортивної зали, комп’ютерного кабінету, бібліотеки. Діти пільгових категорій залучаються до участі в роботі шкільних гуртків і секцій, до участі в шкільних, районних та міських конкурсах.

 

 

Активну участь взяли учні школи в районних, міських та обласних конкурсах:

з/п

Зміст заходу

Класи

Місця

Відповідальний

1.

Участь у конкурсі «Замість

ялинки – зимовий букет»

2-В

 

районний

2 учня - ІІ місце

міський

1 учень -ІІ місце

Бородіно Л.М.

2.

Міський етап природоохоронної

трудової акції «Годівничка»

2-В

 

міський

ІІІ місце

Бородіно Л.М.

3.

Міський конкурс «Новорічна

композиція»

1-Б

2-В

4-А

міський

І місце

ІІІ місце

Миргородська Н.О.

Бородіно Л.М.

ПалюхС.А.

4.

Обласний конкурс дитячо-

юнацький творчості «Країна

чарівних книжок»

11

ІІІ місце

Бондаренко К.

Дяченко Т.В.

5.

Участь у районному конкурсі

«Мій рідний край – моя земля»

11

районний

І місце

ЗВР

Миргородська Н.О.

6.

Міський конкурс «Зоряне коло»

номінація «Поезія»

11

ІІ місце

Бондаренко К.

Дяченко Т.В.

7.

Міський фестиваль «Собори

наших душ»

11

переможець

Бондаренко К.

Дяченко Т.В.

8.

Міський конкурс з дизайну

«Крок у майбутнє»

4-В

ІІІ місце

Кузьміна Т.В.

9.

Міський конкурс «Турнір юних

краєзнавців»

команда

5-9 кл.

ІІІ місце

Педагог-організатор

Коржова О.С.

10

Всеукраїнський дитячий творчий

конкурс «Молоде покоління за

безпеку дорожнього руху»

2-В

переможець

Бородіно Л.М.

11

Участь у районному конкурсі

«Зоряне коло»

- хореографія

4-А

Дипломанти

ІІ ступеню

Вчитель Палюх С.А.,

хореограф

Шурдукова Т.В.

12

Обласний етап Всеукраїнський конкурс дитячого малюнку «Зоологічна галерея»

11

Переможець

Шуригіна Ю.

ЗВР

Миргородська Н.О.

13

Міський конкурс «Музей АТО:

мої враження та відчуття» номінація «Вірші»

5-А

Дипломант

ІІІ ступеню

Кучма Д.

Дяченко Т.В.

    

З метою забезпечення повноцінного розвитку дітей, охорони та зміцнення  здоров’я учнів, формування фізичних здібностей особистості в школі працювали гуртки: волейбол (керівник Киричок І.В..), баскетбол (керівник Козорог А.О.), спортивний гурток з фітнесу (керівник Шурдукова Т.В.), хореографічно-спортивно-сучасний гурток «Натхнення» (керівник Шурдукова Т.В.), проводилась роз’яснювальна робота про роль фізичної культури та спорту в житті людини. Традиційними стали спортивне свято “Козацькі розваги”, футбольні та волейбольні  змагання,  день спорту, проведення ранкової зарядки, фізкультурних хвилинок на уроках, рухливих ігор на перервах; випуск стіннівок, газет, плакатів, малюнків учнями школи під час проведення тематичних днів, тижнів, місячників з попередження дитячого травматизму та формування навичок здорового способу життя.

На внутрішкільному обліку школи знаходилися 18 учнів, які потребують посиленої уваги з боку педагогічних працівників. З ними постійно проводилась індивідуальна робота соціальним педагогом, класними керівниками, адміністрацією, вчителями, ради профілактики школи.  Питання з профілактики

 

правопорушень і злочинів заслуховувалося неодноразово на Раді профілактики, яка провела чотири засідання, на яких розглядались питання роботи з учнями, схильними до правопорушень. Рада вивчає виконання учнями внутрішкільного розпорядку та правил для учнів, розглядає випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою. З метою профілактики злочинності та дитячої бездоглядності у школі розроблені заходи, перевірені особові картки учнів пільгового контингенту.

Упродовж   навчального року для учнів проводились профілактичні бесіди за темами : «Шкідливі звички та шляхи їх подолання», «Обираю професію – обираю життя», «Я і суспільство. Необхідність виконання норм поведінки», «Закони України. Відповідальність за порушення», «Моє здоров’я – найцінніший скарб»;

зустріч з працівниками сектора молодіжної превенції на тему: «Профілактика правопорушень»; бесіди анти тютюнового спрямування «Не спалюй свого майбутнього»; лекція до Дня боротьби зі СНІДом «Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас»; круглий стіл «Наркоманія – знак лиха»; бесіда «Профілактика туберкульозу»; відеолекторій « Життя поруч з ВІЛ – інфекцією та СНІДом»; анектування учнів на тему: «Схильність до шкідливих звичок»; виховні години «Здоров’я людини – найцінніший скарб». 23.12.2016 року доцент кафедри кримінально-правових дисциплін Дніпровського державного університету внутрішніх справ Дячкін О.П. провів профорієнтаційну та профілактично-виховну роботу для учнів 9-10 класів на тему: «Кримінальна та адміністративна відповідальність громадян»

Акції: «Мандаринки – антинікотинки», «Цигарку віддавай – цукерку тримай».

Бесіда врача-гінеколога з дівчатами 8-11 класів. У результаті проведених заходів спостерігаються позитивні зміни в поведінці й діяльності учнів, психологічному кліматі в учнівському середовищі, покращується міжособистісна взаємодія серед усіх учасників навчально-виховного процесу.
    Питання профілактики правопорушень та негативних звичок серед учнівської молоді виносилось на батьківські всеобучі.
Проведені батьківські всеобучі за темами:
20.10.2016 року - «Безпечне освітнє середовище у школі як умова збереження і

зміцнення психічного здоров’я учнів»;

15.12.2016 року – «Небажання дітей навчатися. Роль сім’ї і школи у формуванні і підтримці мотивації учнів до навчання», «Важкі підлітки – дзеркало наших помилок. Батьківський авторитет у родині».

23.02.2017 р. - «Правове виховання – обов’язкова умова формування життєвої компетентності особистості».

27.04.2017 року – батьківські збори на тему «Роль родини в розвитку моральних якостей школяра».

У системі проводились рейди-огляди стану навчальної книги, зовнішнього
вигляду учнів, рейди  «Урок»,  «Перерва», «Здорова молодь».
      З метою підготовки до майбутньої трудової діяльності організовані зустрічі з представниками різних навчальних закладів, складено плани сумісної  профорієнтаційної роботи з цими закладами.

Оздоровлення дітей влітку

        Велика увага приділяється оздоровленню учнів влітку 2017 року. На базі школи  працює пристосований дитячий табір відпочинку з денним перебуванням «Веселкова країна».

 


   Заклад з денним перебуванням працює в одну зміну. Були створені найкращі умови для гарного дозвілля та відпочинку дітей, а саме: затишні спальні кімнати, ігрові кімнати, де вихованці можуть грати в настольні ігри, читати художню літературу, створювати малюнки та поробки власними руками, переглядати улюблені мультфільми та телепередачі.
    Організоване триразове харчування дітей.

    Відвідують табір 83 дитини з них три – діти пільгової категорії.
   З метою розкриття творчих здібностей і талантів дітей в таборі було створено три гуртки: комп’ютерний гурток «Компік» (керівник Чубенко А.О.), спортивний гурток «Олімпіонік» (керівник Козорог А.О.) та танцювальний гурток (керівник Шурдукова Т.В.) . Є мовна група з англійської мови під керівництвом Холодної Ю.В.
    Робота в таборі була розподілена  на три розділи:
- загальнотабірні виховні, культурно – спортивні та розважальні заходи;
- робота з проведенням виховних та розважальних заходів у загонах;
- відпочинок.

 Виховна робота з дітьми велася за такими напрямками:
здоров'язберігаючий, пізнавальний, творчий розвиток дітей, національно – патріотичний, спортивно – оздоровчий.

     Ігрові та пізнавальні програма вихователі готували з урахуванням вікових особливостей вихованців, із використанням сучасних методів і форм виховної роботи з дітьми початкової школи.
     В таборі велика увага приділялася організації та проведенню спортивно – оздоровчої та фізкультурної роботи. Кожен день розпочинався ранковою зарядкою. Діти приймали сонячні  та повітряні ванни; виконували прості прийоми загартовування, а саме обливання рук, ніг водою; гралися на свіжому повітрі в рухливі ігри.     

 

Робота соціального педагога

У своїй роботі соціальний педагог і педагогічний колектив школи керується нормативними документами щодо соціального захисту дитини та охорони дитинства: Законом України «Про охорону дитинства», Конвенцією з прав дитини та іншими відповідними нормативними документами МОН України й усіх ланок органів управління освітою, річним планом.

Соціальний захист, як першочергове завдання в роботі соціального педагога, передбачає здійснення контролю за умовами життя та виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також захисту прав та інтересів дітей, які потребують допомоги держави. Тому соціальний педагог виконує низку соціально-педагогічних завдань, які регламентовані такими нормативними документами, як Закон України «Про освіту», Закон України «Про охорону дитинства», ,  Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю», Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», Закон України «Про попередження насильства в сім’ї», Постанова Кабінету Міністрів України № 226 від 05.04.1994 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

Відповідно до соціального паспорту на початок / кінець року у школі навчалися:

1. Дітей – сиріт та дітей, які залишилися без догляду батьків - 15 / 16;

2. Дітей-інвалідів – 7/7;

3. Дітей з багатодітних родин – 56/ 58;

4. Дітей з малозабезпечених родин – 4/11;

5. Дітей, батьки яки постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 2 /2 ;

6. Дітей, внутрішньо переміщених осіб- 12/12;

7. Дітей, батьки яких є учасниками АТО – 14/ 16;

8. Дітей працівників органів внутрішніх справ та військовослужбовців, батьки яких загинули при виконанні службових обов’язків – не має;

9. Дітей, батьки яких загинули на виробництві – не має;

10.Дітей, батьки яких загинули під час участі в АТО –не має;

11. Дітей, родини яких опинились в складних життєвих обставинах- 4/7.

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року заступником директора з виховної роботи, соціальним педагогом та класними керівниками двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей-сиріт і дітей, що залишилися без батьківського піклування, у жовтні та квітні-травні, складено акти обстеження.

Усі діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування та діти інших пільгових категорі були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням , новорічними солодкими подарунками.

Двічі за рік соціальним педагогом була проведена ревізія єдиних квитків, яка не виявила дітей без документа.

Щомісяця діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування були забезпечені пільговими проїзними квитками на електротранспорт.

Протягом навчального року регулярно проводились зустрічі соціального педагога з опікунами, проводилось консультування стосовно забезпечення дітей єдиними квитками, пільговими проїзними квитками, шкільною та спортивною формами, новорічними подарунками, безкоштовне відвідування театрів, музеїв, цирку. Дітей було відвідано вдома з метою контролю виконання обов’язків опікунами та прийомними батьками. Усі опікуни були ознайомлені з їх обов’язками згідно «Правил опіки і піклування», затверджених 26.05.1999р. №34/166/88, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України від 17.06.1999р.

 

Діагностична робота

Протягом року було проведено соціально-педагогічні дослідження:

№ п/п

Тема

Мета

Діагностичний інструментарій представити за формою (додати до звіту)

Цільова група

Вибірка

Представлення результатів

1.

Соціалізованість особистості учня

Вивчення рівня соціальної адаптованості, активності, автономності, гуманності учнів

Анкетування за методикою М.І.Рожкова

5,6,10 клас

146 учнів

Нарада при директорі

2.

Професійні схильності учнів

Визначення професійних схильностей учнів, вичення пам’яті, уваги

Діференційно-діагностичний опитувальник

9, 11 клас

58 учнів

Класна година

3.

Визначення стилю поведінки особистості в конфліктній ситуації

Визначення стилю поведінки особистості в конфліктній ситуації, схильності до агресивної поведінки

Діагностика за А.С.Прутченковим

8-мі класи

59 учнів

Виховна година

4.

Моє життя в сім’ї та школі

 

Виявлення проявів насильства в шкільному та родинному середовищі

Анкетування

6, 9 клас

88 учнів

Нарада при директорі

5.

Схильності учнів до шкідливих звичок

Вивчення схильності учнів до шкідливих звичок

Анкетування

7,8,10 клас

129 учнів

Педагогічна рада

6.

Чи знаю я свої права?

Дослідити рівень знань учнів про свої права та обов’язки

Анкетування

6 клас

28 учнів

Нарада

7.

Стан сформованості соціально-адаптованої, морально зрілої особистості старшокласника

Виявлення стану сформованості соціально-адаптованої, морально зрілої особистості старшокласника

 

Анкетування

10 клас

24 учні

Нарада

8.

Національно-патріотичний паспорт

Дослідити рівень патріотичного виховання учнів

 

Соціологічне опитування

9,10,11 клас

87

 

9.

Булінг в учнівському середовищі

Виявлення проявів насильства, агресії, приниження в шкільному середовищі

 

Анкетування

6, 8,10 клас

78

Нарада

10.

Самооцінка стійкості до стресів

Самовизначення та усвідомлення учнями стійкості до стресів, уміння бути щасливими

Тестування

9,11 клас

67

Класні години

• Протягом 2016-2017 навчального року проводилось спостереження за учнями девіантної поведінки на уроках та в позаучбовій діяльності (культмасові заходи, виховні години).


 

Консультативна робота

Протягом 2015-2016 навчального року постійно надавались групові та індивідуальні консультації учням, їх батькам, опікунам дітей-сиріт та дітей,

позбавлених батьківського піклування, класним керівникам за запитом.

Темами звернень, головним чином, були:

№ з/п

Тематика звернень

 1.  

З боку батьків:

 • Труднощі у вихованні дитини, незадовільна поведінка в школі і вдома.

 • Соціальні пільги дітям пільгових категорій

 • Труднощі у спілкуванні дитини в класному колективі

 • Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування шкільною та спортивною формою

 • Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування єдиними квитками, пільговими проїзними квитками на електротранспорт.

 • Оздоровлення дітей пільгових категорій.

 1.  

З боку педагогів:

 • Соціальні пільги дітям пільгових категорій, оформлення документації

 • Індивідуальна робота з дітьми, які потребують посиленої соціально-педагогічної уваги

 • Робота з дітьми, сім’ї яких опинились в складних життєвих обставинах

 • Індивідуальна робота з дітьми з девіантною поведінкою

 • Профілактична робота з дітьми, схильними до тютюнопаління

 • Робота з дітьми, які схильні до пропусків уроків без поважної причини

 • Обстеження житлово-побутових умов дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей групи ризику.

 • Проведення соціально-педагогічних анкетувань та опитувань

 • Проведення тематичних виховних годин, бесід, тренінгів.

 1.  

З боку дітей:

 • Труднощі у спілкуванні з однолітками

 • Ображання особистості в учнівському середовищі

 • Спілкування з батьками, опікунами

 • Психологічне напруження внаслідок великого навантаження в школі, підготовки до ЗНО.

 • Труднощі у засвоєнні шкільного матеріалу

 • Коло друзів

 1.  

З боку інших зацікавлених осіб (представників громадськості тощо):

 • Надання характеристик на дитину, довідки про навчання в школі до АНД УССД, АНД ЦСССДМ, АНД ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області

 • Запрошення на комісійне відвідування дітей, родини яких опинились в складних життєвих обставинах

 • Запрошення на засідання комісії АНД ЦСССДМ, комісії по захисту прав дітей

 • Проведення профорієнтаційної роботи в школі представників навчальних закладів

 • Проведення тематичних лекцій, профілактичних заходів, тренінгів

 • Організація відпочинку дітей пільгових категорій

 

Зв’язки з громадськістю

 

З якими організаціями:

 • МКП «Дніпропетровський електротранспорт»,

 • АНД Центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

 • АНД Управління-служба у справах дітей,

 • АНД Відділення поліції ДВ ГУНП в Дніпропетровській області,

 • КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №1»,

 • КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №9»,

 • КЗ «Дніпропетровський наркологічний диспансер» ,

 • Громадська організація «NARKONON»

 • Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ

 • ДНЗ «Запорізьке ЗВПУМ»

 • Дніпропетровський індустріальний коледж

 • КЗ «Дніпропетровська міська клінічна лікарня №6»

 • Лівобережний центр зайнятості

 • Дніпропетровський планетарій

 • Дніпропетровський історичний музей ім. Д.Яворницького

 • АНД районний будинок творчості

 • Центр художньо-естетичної творчості учнівської молоді

 • Дніпропетровський академічний український музично-драматичний театр ім.Т.Г.Шевченко

 •  

з яких питань :

 • Забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування пільговими проїзними квитками на електротранспорт

 • Раннє виявлення та соціально-педагогічний супровід дітей, сім’ї яких опинились у складних життєвих обставинах

 • Профілактична робота щодо запобігання скоєнню насильства над дітьми

 • Соціально-педагогічний супровід дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

 • Профілактична робота з дітьми, схильними до правопорушень, проведення тематичних бесід в класах школи « Профілактика правопорушень», робота з батьками, які ухиляються від виконання батьківських обов’язків

 • Робота з лікарнею щодо місцезнаходження дитини-сироти

 • Проведення лекцій для старшокласників «Статеве виховання підлітків. Профілактика захворювань, що передаються статевим шляхм»

 • Проведення тренінгів «Профілактика ризикованої поведінки», «Шкідливі звички та шляхи їх подолання»

 • Проведення лекцій «Правда про наркотики»

 • Проведення профілактичної роботи на тему «Кримінальна та адміністративна відповідальність громадян», «Конвенція ООН про права дітей. Права та обов’язки громадянина»

 • Працевлаштування дітей, які скоїли правопорушення

 • Проведення профорієнтаційних заходів «Обираєш професію- обираєш долю», проведення тестувань «Твої професійні схильності»

 • Участь у фестивалі творчості для дітей з обмеженими можливостями «Крізь терени до зірок», майстер-класи в ЦХЕТУМ

 • Клопотання стосовно безкоштовного відвідування дітьми пільгових категорій закладів мистецтва: театрів, музеїв, екскурсій, цирку.

 • Участь в організації відпочинку для дітей пільгових категорій


 

Розвивальна групова робота, просвітницька діяльність

• Щоквартально відбувались засідання Ради профілактики правопорушень, на які запрошувались батьки з дітьми, схильними до правопорушень.

• На протязі року постійно контролювалось відвідування занять учнями школи. Проводилась робота по залученню дітей групи ризику в гуртки та секції, участі в класних і шкільних заходах. Учнями групи ризику надавалась соціально - педагогічна допомога. Регулярно проводились рейди «Урок», «У нас не палять».

• В вересні проведено годину спілкування з елементами тренінгу «Давайте познайомимось». Адаптаційні процеси 10-го класу

• В жовтні - година спілкування «Давайте познайомимось». Вивчення адаптаційних процесів учнів 1-го класу

• В жовтні - зустрічі з працівниками ювенальної превенції «Профілактика правопорушень»

• В листопаді - в ході програми « 16 днів без насильства» проведено круглий стіл «Насилля в родині. Питання гендерної рівності»

• В грудні - до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом відеолекторій «Зупинимо СНІД, доки він не зупинив нас». Обговорення.

• В грудні - відеолекторій «Протидія трогівлі людьми»

• В лютому - тренінг «Профілактика ризикованої поведінки», «Шкідливі звички та шляхи їх подолання»

• В лютому - бінарний урок «Конвенція ООН про права дітей. Права та обов’язки громадянина»

• В березні - лекція-тренінг «Правда про наркотики»

• В березні - круглий стіл «Особлива розмова. Статеве виховання підлітків.»

• В квітні - круглий стіл «Булінг в освітньому середовищі. Шляхи подолання і попередження»

• В травні - групова гра «Обираємо професію-обираємо долю»

• В травні - тренінг-гра «Вчимося запобігати стресу та краще себе почувати»

• Протягом року для учнів проводились виховні години на тему «Без толерантності немає дружби».

• Протягом року проводились заняття з учнями початкової школи на тему «Здоров’я- найцінніший скарб», «Права та обов’язки учнів в школі», «Вчимося бути толерантними».

• Протягом 2017 року для учнів 9,11-х класів у рамках профорієнтаційної роботи відвідано Дні відкритих дверей у навчальних закладах.

• З дітьми девіантної поведінки проводились бесіди щодо можливих наслідків асоціальної поведінки та засобів самоконтролю за поведінкою.

• Протягом 2015-2016 навчального року проводилися рейди на території школи по виявленню фактів тютюнопаління.

Просвітницька робота з педагогічним колективом

№ п/п

Дата проведення

Назва заходу

Тема вашого виступу

Цільова група

1.

31.08.2017

Педагогічна рада

Питання соціального захисту дітей пільгових категорій

Класоводи, класні керівники

2.

24.10.2017

Педагогічна рада

«Впровадження навчання для дітей з особливими освітніми потребами»

Педагогічні працівники

3.

09.11.2017

Нарада при директорі

«Профілактика суїцидальної поведінки дітей та підлітків»

Педагогічні працівники

4.

14.12.2017

Нарада при директорі

«Адаптація учнів 5-х класів при переході до середньої ланки школи, адаптація 10 класу до навчання у старшій школі»

Педагогічні працівники

5.

27.03.2017

Педагогічна рада

« Вивчення схильності учнів до шкідливих звичок. Заходи щодо пропаганди та збереження фізичного та психічного здоров’я учнівської молоді»

Педагогічні працівники

 

Робота з батьками та опікунами :
 1. Індивідуальні консультації батьків(опікунів).

 2. Ознайомлення батьків(опікунів) із закономірностями вікового розвитку дітей та умовами, що сприяють цьому розвитку.

 3. Обговорення з батьками(опікунами) конкретних проблем на регулярних індивідуальних консультаціях .

 4. Консультаційна робота з батьками(опікунами) щодо приводу запобігання жорсткого поводження з дітьми, з приводу профілактик асоціальної поведінки, «Жорстокість в учнівському середовищі та родинне виховання», «Безпека дитини в соціальних мережах».

Організаційна робота

 

• Протягом 2016-2017 навчального року проводилось обстеження житлово-побутових умов сімей різних категорій (сім’ї дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; сім’ї дітей, що стоять на внутрішкільному обліку та на обліку в УССД(сім’ї, які опинились у складних життєвих обставинах), дітей з багатодітних родин, внутрішньо переміщених осіб, дітей з інвалідгістю, дітей з малозабезпечених родин, дітей учасників АТО, дітей, постраждалих від наслідків Чорнобильської катастрофи.

• Методичні дні (в яких заходах, що проводились ДОНМЦ практичної психології і соціальної роботи, брали участь)

 • 02.09.2016 – нарада соціальних педагогів АНД району

 • 09.09.2016- «Міська конференція соціальних педагогів»

 • 06.10.2016- обласна науково-практична конференція «Досягнення і перспективи розвитку психологічної служби системи освіти»- рік 25-й.

 • 03.11.2016- нарада соціальних педагогів АНД району

 • 01.12.2016- нарада соціальних педагогів АНД району

 • 23.02.2017- семінар «Школа молодого соціального педагога»

 • 22.03.2017- форум «Актуальні питання соціально-педагогічної роботи в загальноосвітніх навчальних закладах»

 • 23.03.3017- обласний семінар «Застосування психолого-андрагогічних технологій в методичній роботі психологічної служби»

 • 13.04.2017- семінар соціальних педагогів АНД району.

 • 18.05.2017 – семінар «Попередження насильства в сім’ї та протидія торгівлі людьми»

• Протягом року участь у загальношкільних виховних заходах.

 

 

Результати анкетування «Вивчення схильності учнів до шкідливих звичок»

7, 8,10 класи.

Усього – 179 учнів;

Приймало участь – 129 учнів

% учнів, які вважають, що однокласники мають схильність до тютюнопаління

Класи

7 - А

7 - Б

7 - В

Всього 7 кл.

8 - А

8 - Б

Всього 8 кл.

10 кл.

Таких немає

20% (4ос.)

11% (2ос.)

24% (4ос.)

18% (10ос.)

8% (2ос.)

7% (2ос.)

8% (4ос.)

18% (4ос.)

1-2 особи

55% (11ос.)

84% (16ос.)

76% (13ос.)

72% (40ос.)

50% (12ос.)

78% (21ос.)

64% (33ос.)

46% (10ос.)

Майже третина

25% (5ос.)

5% (1ос.)

0%

10% (6ос.)

42% (10ос.)

15% (4ос.)

28% (14ос.)

36% (8ос.)


 

Професійна схильність учнів 9,11-х класів

Тестування «Чи знаєте ви про свої професійні схильності?»

Усього учнів – 76;

Приймало участь – 58.

Сфери

9 - А

9 - Б

11 кл.

«Людина-природа»

12 %

6 %

12 %

«Людина-техника»

35 %

12 %

13 %

«Людина-людина»

24 %

29 %

29 %

«Людина-знакова система»

0 %

24 %

4 %

«Людина-художній образ»

29 %

29 %

42 %


 

 

Пам'ять на  «число»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результати вивчення соціалізованості особистості за методикою Н.І.Рожкова

 

Адаптація

 

 

З наведеного графіка видно, що більшість учнів мають високий та середній рівень адаптації, добре розвинуту здатність пристосовуватись до умов навчання у старшій школі.Але ми маємо і таких учнів, яким потрібна допомога в адаптації.

Отже, успішній адаптації учнів до навчання в основній школі сприятимуть цілеспрямована координація дій учителів, їхній професіоналізм і досвідченість. Потрібно постійно підтримувати зв’язки з колегами з метою взаємодопомоги в роботі та обміну досвідом.

 

 

 

Автономність

 

 

Згідно отриманих даних щодо вивчення рівня автономності, то більша частина дітей має середній рівень розвитку названої якості. Також є учні, яким складно існувати окремо від колективу, приймати самостійні рішення, брати на себе відповідальність. Деякі учні беруть участь в  конкурсах та олімпіадах усіх рівнів. Розвиток автономії сприяє вихованню незалежної особистості, зміцнює впевненість у своїх силах, формує особистісну активність учнів,  створює умови для їх самовираження і саморозвитку на уроках і в позаурочний час.  

Автономність особистості постає як пріоритетна цінність особистості, що визначається умінням довіряти самому собі, власним почуттям, судженням, діяти, керуючись ними; здатністю до самопізнання; терпимістю до своїх і чужих вад; наявністю не тільки власної, незалежної від оточення системи цінностей, але й поваги до настановлень і цінностей оточення; здатністю не тільки бути автором свого життя, приймати рішення, але й відповідати за це; здатністю не залежати від зовнішніх обставин; вмінням реально дивитися на речі.   

 

 

 

Соціальна активність

 

Більшість учнів проявляють високий та середній рівні активності, виявляють прагнення активно діяти, освоювати і перетворювати навколишню дійсність, проявляти себе у різноманітній діяльності, що відповідає їх віковим особливостям і є природнім.

Основним чинником розвитку підлітка є його власна соціальна активність, спрямована на засвоєння важливих для нього зразків поведінки і цінностей, на побудову стосунків з дорослими, ровесниками. Підлітки включаються у різні види суспільно корисної діяльності, що розширює сферу їхнього спілкування, можливості засвоєння соціальних цінностей, сприяє формуванню моральних якостей особистості.

Гуманність

 

 

 

Скоріш за все, учні мають уявлення про існуючі в суспільстві норми, правила, принципи поведінки, але не завжди дотримуються їх. Про це свідчать конфліктні ситуації, які подекуди виникають в класних колективах.

 

 

Звіт педагога-організатора за 2016-2017 навчальний рік

 

       Виховання  – найбільш важлива і найбільш суперечлива сфера педагогічної діяльності на сучасному етапі. Завданням виховання є створення необхідних умов, за яких може розвинутися активний громадянин сучасного суспільства, що добре знає себе, вміє правильно використовувати власний потенціал, здатний створити ситуацію успіху, розробити й реалізувати власний життєвий проект.

       Основною метою виховної діяльності є створення оптимального соціально-культурного мікроклімату в закладі, який би сприяв творчому саморозкриттю, саморозвитку, дозволяв би учням легко освоїтись у своєму виховному просторі, спонукав би їх до діяльності, яка б дозволяла їм вступати в реальні відносини з оточуючим світом.

       Виховна робота в школі проводиться за такими орієнтирами:  

ціннісне ставлення до себе;

 ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

 ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

  ціннісне ставлення до праці;

 ціннісне ставлення до природи;

ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

      Пріоритетними були наступні напрямки виховної роботи: ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей; ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави, виховання справжнього громадянина-патріота.

В межах цих орієнтирів проводяться шкільні свята і виховні заходи.

      У 2016-2017 навчальному році позакласна виховна робота проводилася згідно програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 №1243», виховного плану та плану роботи педагога-організатора. Протягом року проводилися загальношкільні свята та заходи, тематичні лінійки, бесіди, рейди по відвідуванню школи учнями, дотримання санітарно-гігієнічних норм в класних кімнатах та зовнішньому вигляді учнів; засідання шкільного парламенту, участь у заходах та конкурсах, проведені міським парламентом дітей та департаментом  освіти та науки, молоді та спорту Дніпровської обласної державної адміністрації. Виховну роботу здійснювали на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя, через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення самовизначення  у виборі професії.

Були проведені такі загальношкільні свята:

   свято Першого дзвоника;

 святкування Дня працівників освіти;

 • Конкурс « Школа має талант»

 • День пам’яті жертв Голодомору

    привітання янголів до дня св. Миколая;

     свято « Новорічні Розваги»;

    День пам’яті Героїв Крут ;

   пошта до Дня святого Валентина

 • свято Масляної

   свято, присвячене Міжнародному жіночому дню 8 березня;

   свято до Дня Пам’яті та Примирення;

   свято Останнього дзвоника;

       Метою самоврядування є спільна колективна творча справа, яка об’єднує навколо себе максимальну кількість учасників, дає можливість кожному спробувати свої сили, розкрити здібності і можливості. Робота організаційних груп направлена саме в таке русло, сприяла самореалізації їх здібностей та організувала їх позашкільне життя. В школі діяли наступні організаційні групи:

1.    Організаційна група освіти, правового та патріотичного виховання «Smart» на чолі з лідером Савініковою Анастасією.

2.    Організаційна група культури та дозвілля «Fun», лідер - Марченко Єлизавета.

3.  Організаційна група інформації та образотворчого мистецтва «News», лідер - Марченко Марія.

4.   Організаційна група  екології та здорового способу життя «Life-style», лідер – Нікітіна Аліна.

5.     Організаційна група спорту «Sportik», лідер -Кіщенко Максим.

       Кожна організаційна група шкільного парламенту має голову ( лідера) та заступника і працює над організацією і проведенням в школі свят, тематичних заходів, акцій, конкурсів.

      Отже, організаційна група освіти, правового та патріотичного виховання «Smart» організовували та допомагали у проведенні загальношкільних свят, тематичних заходів, новорічних ранків, акцій.

 

 

     Організаційна група культури та дозвілля «Fun»  проводила інтелектуальні ігри, вікторини, конкурси, проектів, виставок, експрес опитування.

             Організаційна група інформації та образотворчого мистецтва «News», виконувала такі завдання: надання учням необхідної інформації з питань  організації роботи органів учнівського самоврядування; розвиток здібностей учнів шляхом співпраці з батьками та педагогічними працівниками; випуск шкільної газети « Однокласник».

Організаційна група  екології та здорового способу життя «Life-style» проводили такі акції «Еконабат», « Первоцвіт», « Ми за здоровий спосіб життя», конкурс на краще озеленення класів.

 

     

 

    

 

 

 

 

 

Перспективні завдання на 2017– 2018 навчальний рік:

 

1. Зосередження знань на формуванні самостійної і компетентної особистості, здатної виважено діяти в різноманітних життєвих ситуаціях.

2. Різнобічний розвиток індивідуальності дитини на основі виявлення її задатків і здібностей, формування ціннісних орієнтацій, задоволення інтересів і потреб.

3. Збереження і зміцнення морального, фізичного і психологічного здоров’я вихованців.

4. Сприяння зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю внутрішніх мотивів її самовдосконалення, розвитку здібностей на кожному з вікових етапів.

5. Пошук, розвиток і підтримка здібних, обдарованих і талановитих вихованців.

6. Виховання дитини як громадянина країни, національно свідомої, вільної, демократичної, життєво і соціально компетентної особистості, здатної здійснювати самостійний вибір.

7. Формування здорового способу життя.

8. Упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь (Тижні правових знань, ділові ігри, моделювання життєвих ситуацій, дискусії, робота в малих групах)

8. Організація дозвілля вихованців, пошук нових його форм.

9. Розвиток дитячого самоврядування як осередка самореалізації громадянського виховання, державно – громадського управління закладом.

10. Основною метою у вихованні учнів буде формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти асоціальним впливам, вправлятися з особистими проблемами, творити себе і оточуючий світ.

 

 

       

 

       

 

Дякую за увагу!