Амур-Нижньодніпровський район. Середня загальноосвітня школа № 133

 
Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

ДНУ ім. Олеся Гончара

 

 


Учнівське самоврядування

 

 

   НАЙСИЛЬНІШИЙ ТОЙ, ХТО МАЄ СИЛУ КЕРУВАТИ САМИМ СОБОЮ"

 

 

                              

 

           

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНЕ САМОВРЯДУВАННЯ

 

 1. Парламент школи є органом шкільного самоврядування. 
2. Склад парламенту школи від 25 до 50 осіб, які обираються шляхом відкритого голосування від 5-11 класів школи строком на 1 рік. 
3. Членом парламенту може бути учень, що досяг віку 10 років, є активним учасником шкільних справ. 
4. Чергові вибори членів парламенту відбуваються щорічно в другий тиждень вересня. 
5. Участь у роботі парламенту його члени беруть у вільний від навчання час.
 6. Засідання парламенту проводяться один раз у чверть. Також парламент може збиратись позачергово для вирішення поточних питань. 
7. Члени парламенту мають право вільного висловлювання. 
 8. Повноваження членів парламенту припиняються одночасно з припиненням повноважень парламенту.              
9. Повноваження членів парламенту можуть бути припинені у разі:
- складання повноважень за особистою заявою; 
- переходу до іншої школи; 
- відкликання класом свого представника із складу парламенту; 
- у разі закінчення школи; 
- член парламенту може бути виключений зі складу парламенту у разі пропуску 3-х засідань підряд без поважних причин.
10. Парламент школи працює на засіданнях. 
11. Засідання парламенту проходять відкрито. 
12. Повноваження шкільного парламенту:
- прийняття рішень з найважливіших питань шкільного життя у межах своєї компетенції; 
- внесення пропозицій адміністрації школи, педагогічній раді з питань навчання та дозвілля; 
- участь у складанні річного плану школи; 
- координація роботи класів, доведення до класу завдань роботи школи; 
- піклування про молодших школярів, допомога ветеранам, одиноким, акції допомоги дітям-сиротам, участь у благоустрої гімназійної території; 
- контроль за створенням належних умов для навчання та дозвілля учнів; 
- організація пошукової роботи, екскурсій, іншої позакласної роботи; 
- контроль за відвідуванням уроків, участь в обговоренні проблем шкільної форми; 
- контроль за порядком під час чергування класів у школі.
13. Парламент школи затверджує перелік центрів та обирає голів центрів. 
14. Президент школи може достроково припинити повноваження парламенту у разі не зібрання на засідання кожної чверті. 
15. Парламент може виносити на розгляд питання, що турбують учнів школи. 
16. Парламент "має право вносити зміни і доповнення до Положення про парламент школи.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ПРЕЗИДЕНТА  ШКОЛИ

 

1. Президент школи є головою учнівського колективу і виступає від його імені. 
2. Президент школи обирається учнями школи на основі загального рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування строком на 1 рік. 
3. Президентом школи може бути обраний учень школи, який досяг віку 14 років, є активним учасником шкільних справ, має добрі оцінки з навчальних предметів. 
4. Президент школи є головою учнівського парламенту. 
5. Президент школи:
 - виносить на розгляд парламенту питання, що турбують учнів;       
- має право брати участь у роботі педагогічних рад; 
- має право ініціювати зміни, що покращать навчання та дозвілля учнів; 
- має право голосу при вирішенні питання подальшого перебування учнів у школі; 
- скликає чергові засідання шкільного парламенту; 
- бере участь у роботі центру по захисту прав дитини; 
- не має права передавати своє повноваження іншим особам; 
- координує діяльність парламентських міністерств; 
- має право «вето» щодо рішень парламенту; 
- рішення Президента незалежні від рішень адміністрації школи з питань учнівського самоврядування.
6. Повноваження Президента школи припиняються у разі:
- відставки; 
- неможливості виконувати свої повноваження за станом здоров'я; 
- усунення з поста в порядку імпічменту;
- закінчення школи.
7. Президент може бути усунений в порядку імпічменту. Питання про усунення Президента школи з поста ініціюється більшістю учнів парламенту. 
8. Рішення про усунення Президента школи з поста в порядку імпічменту приймаються парламентом школи, не менше як 3/4 від складу парламенту.

 

 


Статут учнівського самоврядування
загальноосвітньої середньої школи №133
м. Дніпропетровська

Правління учнівського самоврядування, від імені учнів, виражаючи суверенну волю учнів, дбаючи про забезпечення прав і свобод людини – учня, та гідних умов її життя, піклуючись про зміцнення учнівського самоврядування в школі, прагнучи розвивати і зміцнювати демократію у суспільстві, усвідомлюючи відповідальність перед  власною совістю, попереднім, нинішнім та майбутнім поколінням учнів, приймає цей Статут – основний закон учнівського самоврядування школи №133 м. Дніпропетровська.

УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Статут 1
Розділ 1
Загальні засади


Стаття 1
Учнівське самоврядування – добровільне об’єднання учнів, мета якого – сформувати в дітях почуття господаря школи, класу, вміння співробітничати на принципах партнерства, гласності, демократизму.
Стаття 2
Учнівське самоврядування є організацією, що складається з людей , створена людьми і для людей, а учні є людьми!
Стаття 3
Символами учнівського самоврядування школи повинні бути: Прапор, Герб, Гімн школи.
Стаття 4
Учнівське самоврядування відповідає структурі: загальні учнівські збори, рада учнівського самоврядування, президент школи.
 

 

Розділ 2
Права, свободи, обов’язки


Стаття 1
Кожен, хто навчається в школі має право:
- діяти на свій розсуд, вільно висловлювати свою думку, не ображаючи при цьому гідності і свободу інших;
- за образу його честі і гідності подати заяву в актив школи;
- подати свою пропозицію в актив учнівського самоврядування;
- висувати кандидатуру, а також сомовисуватися і бути обраним в будь-який орган школи;
- брати участь у будь-яких сферах шкільного життя, ініціювати будь-які форми цього життя (клуби, гуртки і т. і.);
- ставити питання про перебування в школі учня школи, якщо той своїми діями порушує закони школи;
- вибирати профіль навчання, факультативи і додаткові заняття, мистецькі гуртки , студії;
- не з’явитися на урок тільки за домовленістю з учителем або директором школи;
- достроково здати програму за навчальний рік і перейти в наступний клас;
- вимагати щоб урок закінчився відразу після дзвінка на перерву.

Стаття 2
Кожен учень зобов’язаний:
- пройти курс навчання в школі;
- подати документ, що пояснює його відсутність на уроках;
- виконувати вимоги вчителя по підготовці до уроків;
- дотримуватись норм статуту та законів школи.

Стаття 3
Закон “Про захист честі та гідності учня школи, викладача і працівника школи”
Особистість кожного, хто працює чи навчається в школі, є недоторканою і ніщо не повинно загрожувати здоров’ю людини, обмежувати її права, ображати честь і гідність.
Образою честі і гідності людини є:
- нанесення побоїв, побиття;
- загроза, залякування і шантаж;
- вживання образливих слів, кличок;
- дискримінація за національними і соціальними ознаками;
- глузування з фізичних недоліків;
- поява в стані сп’яніння;
- добровільне прийняття на себе функції раба (“шістки”);
- здирство, вимагання;
- крадіжка;
- псування особистих речей інших людей;
- брудні наклепи, плітки;
- будь-які дії чи слова, що ображають честь, гідність іншої людини.
 

Стаття 4

Повноваження ПРЕЗИДЕНТА школи
Обов’язки:
- планує і веде збори Правління (чи призначає ведучих);
- розподіляє завдання між активом;
- співпрацює з директором школи.
- виконує функцію зв’язку між учнями й адміністрацією школи, вчителями і місцевою громадою;
- відповідає за підготовку майбутніх керівників самоврядування в школі. Є лідером!

Стаття 5
ВІЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ

Заступник:
- є його правою рукою;
- за відсутності голови виконує його обов’язки;
- очолює сектор;
- допомагає голові виконувати його обов’язки;
- щохвилини готовий перейняти обов’язки голови.

 
Стаття 6
Повноваження кабінета МІНІСТРІВ
Міністри:
1. Керують роботою секторів.
   2. Особисто відповідають за основні напрямки роботи самоврядування, наприклад: 
- контакти з органами місцевого самоврядування;
- шкільний прес-центр;
- телефони довіри.
3. Збирають ідеї учнів своїх класів стосовно роботи самоврядування і представляють їх на зборах активу.
4. Представляють своїм класом звіти роботи Правління Самоврядування.


 

Розділ 3Стаття 1
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ
Міністерство юстиції:
- організовує допомогу в разі потреби учням, які мають незадовільні оцінки;
- залучає учнів в гуртки, виступає з ініціативою про створення нових гуртків за інтересами;
- надає допомогу вчителям в організації тематичних вечорів, створенні лекторських груп тощо;
- бере участь в обладнанні навчальних кабінетів, організації виготовлення навчальних посібників, дидактичного і роздаткового матеріалу, облік і збереження обладнання, ремонт і виготовлення нових дидактичних матеріалів шкільних умовах;
- проводить заходи, направлені на підвищення якості знань учнів (предметні олімпіади, вечори, стінгазети, конкурси, огляди підручників);
- члени комісії беруть участь в підготовці і проведенні бесід в класах (про режим дня, виконання домашніх завдань, користь читання).

Стаття 2
Міністерство культури та дозвілля
Міністерство кульрури та дозвілля:
- керує проведенням культурно – масових справ, організацією шкільних і класних вечорів, свят народного та шкільного календаря, розподіляє між класами та учнями доручення по підготовці цих заходів;
- організовує оформлення школи та класних кімнат;
- несе відповідальність за утримання та підготовку програми художньої частини і програму дозвілля;
- встановлює зв’язки з кінотеатрами, клубам, Будинками культури, Будинками дітей та молоді, музеями;
- домовляється про проведення лекцій, вечорів, екскурсій, кінолекторії для учнів;
- вивчає побажання учнів щодо організації і роботи гуртків художньої самодіяльності, образотворчого мистецтва, проводить запис в гуртки. Організовує проведення конкурсів і оглядів художньої самодіяльності.

Стаття 3


 
МІНІСТЕРСТВО СПОРТУ ТА ЗДОРОВ`Я
Робота цього міністерства полягає у проведенні спортивних акцій, турнірів, туристичних змагань і походів. Голова міністерства повинен мати організаційні здібності, хорошу фізичну форму і бути прикладом для інших учнів. Члени міністерства повинні проявляти активність у різних спортивно-туристичних акціях, здійснювати нагляд за фізичною формою учнів та станом здоров’я. Пропагувати здоровий спосіб життя.

 
Стаття 4
Міністерство інформаційного зв`зку


Прес – центр учнівського представництва. Організовує та здійснює художнє оформлення шкільного інтер’єру, готує і проводить інформації з різних питань. Висвітлює цікаві шкільні традиції.
Інформаційна комісія. Інформує учнів, батьків, вчителі про всі події, які відбуваються в школі, різними засобами інформації (газета, радіо, рекламні оголошення).

 

Стаття 5
МІНІСТЕРСТВО СТАРОСТ

Міністерство старост:
- надає допомогу педагогічному колективу школи у вихованні свідомої дисципліни, дотриманні учнями Правил для учнів;
- організовує чергування класних колективів по школі, на вечорах, призначає та інструктує відповідальних чергових Правління, оцінює якість виконання цієї роботи;
- виховує в учнях бережливе ставлення до збереження шкільного майна;
- створює бригади учнів для ремонту меблів та шкільного інвентарю;
- призначає відповідальних за дотримання дисципліни та порядку, відвідування учнями школи;
- організовує випуск листків „Блискавка”, „Тривожний сигнал” тощо. Використовує заходи виховного впливу до порушників дисципліни;
- виходить з пропозиціями на батьківський комітет, правління школи з питань поведінки учнів;
- здійснює контроль за діяльністю старостату;
- здійснює контроль за діяльністю шкільної їдальні.

Стаття 6
МІНІСТЕРСТВО МИЛОСЕРДЯ

Допомагає одиноким літнім людям, ветеранам Великої Вітчизняної та Афганської війн, інвалідам. Проводить доброчинні заходи.

Стаття 8
Вищий орган самоврядування – збори
Вищим органом самоврядування є загально – шкільні збори, які скликаються не рідше двох разів на рік, і вирішують поточні важливі справи шкільного життя.

 


1
2
3