КЗО "СЗШ № 133" ДМР

 

Звіт керівника

 

Переглянути матеріали звіту можна тут

 

 

Річний звіт директора школи за 2019/2020 навчальний рік

 

Переглянути матеріали звіту можна  ТУТ

 

Відеозвіт щодо виконання програми розвитку закладу на 2018-2020 роки

 

Завдання на 2020/2021 навчальний рік:

1.  Зростання позитивного іміджу школи в соціумі, підвищення її конкурентоздатності.

2.  Реалізація концептуальних засад Нової Української школи.

4.   Покращення  якісних показників ЗНО, ДПА, результатів предметних олімпіад.

5. Розвиток матеріальної бази спортивного залу, кабінетів біології, хімії та фізики, інших кабінетів.

6. Вивчення і творче впровадження у практику навчання і виховання учнів педагогічних інновацій учителів міста, області, України.

7.Створення умов для реалізації права вибору учнями освіти відповідно до їх інтересів, нахилів, здібностей.

8.Покращення співпраці з дошкільним навчальним закладом щодо наступності навчання.

9.Посилення контролю за здійсненням атестації педагогічних працівників, активізація роботи шкільноїатестаційної комісії щодо ретельного вивчення стану викладання предметів інваріантної складової навчального плану педагогічними працівниками, які підлягають атестації.

10. Упровадження інформаційних та комунікаційних технологій, комп'ютеризації та інформатизації освітнього , повне висвітлення діяльності  педагогічного колективу на веб – сайті школи.

11.Покращення організації харчування учнів та їх оздоровлення.

12 Підвищення творчої активності педагогів,  залучення  до участі у проектах, грандах, конкурсах, семінарах.

13. Збільшення контингенту учнів.