КЗО "СЗШ № 133" ДМР

 

Звіт керівника

 

 

 

ЗВІТ

в.о. директора

КЗО «СЗШ «133» ДМР

за 2022/2023

 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, БАТЬКИ, УЧНІ!

 

 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю» від 23.03.2005 р. № 178, на виконання Національної доктрини розвитку освіти (п. 3), наказу Міністерства освіти і науки України від 28.01.2005 р. № 55 «Про запровадження звітування керівників дошкільних, загальноосвітніх навчальних закладів», керівник має щороку звітувати про свою діяльність на загальних зборах педагогічного колективу, батьківського комітету та ради школи, громадськості. Таке звітування має на меті подальше утвердження відкритої і демократичної державно - громадської системи управління освіти, поєднання державного і громадського контролю за прозорістю прийняття й виконання управлінських рішень, запровадження колегіальної етики управлінської діяльності в школі, що базується на принципах взаємоповаги та позитивної мотивації.

В своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в ліцеї належних умов для забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти, тому що з 1 вересня ми продовжили працювати в новій українській школі, головна мета якої – створити таку школу, у якій буде приємно навчатись і яка даватиме учням не тільки знання, а й вміння застосовувати їх у житті. Тому наше з вами завдання – створити таку нову школу, до якої приємно ходити учням. У ній - прислухаються до їхньої думки, вчать критично мислити, не боятись висловлювати власну думку та бути відповідальними громадянами.

Відразу  ж  хочу   відзначити, що  робота  директора   і  колективу   нероздільні   і   в  чомусь   директор     направляє  колектив, а  ще  частіше   саме  колектив    змушує   директора   робити    ті, чи  інші  дії.  Тому,  доповідаючи  про  свою   роботу, я весь  час   буду    опиратись    на  роботу  колективу, а  які  питання  будуть    невисвітлені  -  прошу     мене  відкоригувати  у  своїх  виступах.

Педагогічний колектив школи в поточному навчальному році проводив послідовну і цілеспрямовану роботу по виконанню завдань, визначених основними законодавчими та нормативними документами освітньої галузі, зокрема пов’язаними з реформою освіти: Законом України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», концептуальними засадами Нової української школи, новим Державним стандартом початкової освіти, власною Концепцією та Програмою розвитку навчального закладу, перспективним та річним планом роботи школи, забезпечував оновлення змісту, форм і методів навчання, вдосконалення освітнього процесу та його результативність.

Працівники школи - це команда, яка злагоджено працює для досягнення успіху.

Керівник педагогічної команди школи - директор - забезпечує кооперацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав і інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.

 

У своїй діяльності протягом звітного періоду я, як директор школи керувалася посадовими обов’язками, основними нормативно-правовими документами, які регламентують роботу навчального закладу: Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»,власним Статутом.

Головною метою Закладу є забезпечення реалізації прав громадян на здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

Головними завданнями Закладу є:

 • створення умов для здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти на рівні не нижчому від Державних стандартів;

 • виховання морально і фізично здорового покоління;

 • розвиток природних позитивних нахилів, здібностей та обдарованості, творчого мислення, потреб і вміння самовдосконалюватися;

 • формування громадянської позиції, власної гідності, готовності до трудової діяльності, відповідальності за свої дії;

 • виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв української нації, державної мови, національних цінностей;

 • виховання свідомого ставлення до свого здоров’я як найвищої соціальної цінності.

Робота педагогічного колективу в 2022-2023 н. р. була спрямована на реалізацію Стратегії розвитку закладу освіти. Основними стратегічними напрямками роботи ЗЗСО є:

1. Освітнє середовище. Система збереження та зміцнення здоров’я учня та вчителя. Якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору. Безпечна школа. Попередження булінгу.

2. Система оцінювання здобувачів освіти. Забезпечення виконання Державних стандартів – якість освіти. Задоволення освітніх потреб.

3. Педагогічна діяльність. Методичне і кадрове забезпечення. Реалізація Концепції НУШ.

4. Управлінські процеси. Партнерство в освіті. Формування іміджу закладу освіти. Розбудова громадсько-активного освітнього закладу. Матеріально-технічне забезпечення.

 

Свою роботу та роботу закладу представляю за результатами комплексного самооцінювання відповідно до чотирьох напрямків внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності, за якими оцінює роботу навчального закладу Державна служба якості освіти, а саме:

 • Освітнє середовище закладу освіти;

 • Система оцінювання здобувачів освіти;

 • Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників;

 • Управлінські процеси закладу освіти.

 

РОЗДІЛ І. ОСВІТНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ

Якість організації освітнього процесу, вдосконалення інформаційного простору

Освітній процес у 2022/2023 розпочався відповідно до структури навчального року з 01 вересня 2022 року та тривав по 01 червня 2023 року

Навчальні заняття організовані відповідно до розкладу занять, затвердженого директором за семестровою системою:

І семестр тривав з 01 вересня 2023 року по 24 грудня 2022 року;

ІІ семестр з 14 січня по 01 червня 2023 року.

Організація навчання у 1-4 класах, 5-11 класах здійснювалась за освітніми програмами та типовими навчальними планами.

Кількісний склад працівників закладу освіти становить 46 педагогічних працівників та 20 технічних.

Серед 46 учителів:

 • 34 – мають кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», що становить;

- 3 – «спеціаліст першої категорії» ;

- 5 – «спеціаліст другої категорії»;

- 4 – «спеціаліст»;

- 7 – вчителі – педагогічне звання «вчитель-методист»;

- 7 – звання «старший учитель»;

- 1 – середня спеціальна освіта;

- 0 – неповна вища освіта.

У закладі освіти працюють всі вчителі за фахом.

Однією з важливих умов для освітнього процесу є безпечне та комфортне освітнє середовище.

Ми постійно працюємо над його оновленням та покращенням.

Проектна потужність 1038 учнів. Зараз у школі навчається 817 учнів. Працює46 - педагоги та 20 обслуговуючого персоналу. Будівля школи типова, є спортзал, актова зала і найпростіше укриття. Територія школи огороджена. На подвір’ї облаштовані спортивний стадіон і спортивні споруди. Територія школи постійно коситься і прибирається. З метою благоустрою, санітарної чистоти та належної підготовки до Великодня 2023р., провели День довкілля (толока). Учні 1-11 класів разом з класними керівниками активно включилися до прибирання території. Кожен клас мав свій об’єм роботи. Всі справилися на відмінно. Дякую учням, вчителям, батькам, технічному персоналу за добросовісно виконану роботу! Школа освічується у нічний і вечірній час, забезпечується недопустимість сторонніх осіб, убезпечена від доступу стороннього автотранспорту. На території школи розміщені 3 камери спостереження .На території закладу немає «схованок», де учні можуть залишитися без нагляду дорослих і є достатньо озелененою.

Навчальні приміщення початкової школи непрохідні (відокремлені) від приміщень для учнів старших класів. Облаштування приміщень закладу не становить загрози травмування учнів та працівників (неслизька підлога, належним чином встановлені меблі у навчальних кабінетах, не загромаджені коридори, сходові клітини та рекреації). Режим прибирання забезпечує чистоту та охайність місць спільного користування, коридорів та навчальних приміщень, спортивної кімнати.

Важливим аспектом збереження життя дітей під час тривоги - було облаштування укриття. Приміщенн облаштоване ще минулого року. Тоді, у 2021/2022 році, Департамент гуманітарної політики облаштували найпростіше укриття, за всіма нормативними документами. В укритті є санітарні кімнати, проведена вода та каналізація, зроблене освітлення також і аварійне на випадок відключення електроенергії. Закуплене печиво та сік для дітей.

Основними напрямами роботи щодо забезпечення  соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку

У закладі обладнано 29 класних кімнат. До послуг учнів актова зала та спортивна кімната, бібліотека, 1 комп’ютерний клас, майстерня, їдальня, спортивний майданчик. Кабінет інформатики, адміністративні кабінети забезпечені комп’ютерами. Створена локальна мережа Internet. Класні кімнати для 1-4 класів, які навчаються за програмою Нової української школи, забезпечено комп’ютерами, телевізорами, проекторами і принтерами, ламінатором та необхідним навчальним обладнанням. Усі наявні у закладі комп’ютери підключені до мережі (100 Мбіт/с), наявна мережа Wi-Fi.

Цілеспрямована робота в закладі спрямована на запобігання жорстокості та насиллю в шкільному середовищі. У грудні проведено акцію «16 днів проти насильства». З метою попередження насильства в учнівському середовищі у травні 2023р. до школи завітали працівники ювенальної превенції. Провели бесіди «Що таке булінг і як з ним боротися», про куріння, алкоголь, наркотики… . На сайті школи розміщено корисні матеріали щодо теми антибулінгу: «Положення про порядок розгляду випадків булінгу (цькування) у закладі освіти», зразок заяви, яку мають право написати потерпілі, процедура розгляду випадку булінгу.У 2022/2023 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради, інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників тощо. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи.  Оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих.

Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час освітнього процесу в школі у 2022/2023 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.У класних журналах 1-11-х класів були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибухо- небезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму. Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули.Аналізуючи наслідки травматизму серед учнів за 2023/2023 навчальний рік, ми можемо стверджувати, що випадки травм немає. У 2022/2023 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій. Найкращим і найдієвішим заходом був приїзд на подвір’я

Однією зі складних проблем сучасної школи є наявність правопорушень серед дітей та підлітків. Тому в школі створено систему профілактичної роботи:

- здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи (ведеться облік в спеціальному журналі);

- розроблено правила для учнів;

- проводяться бесіди з правової тематики;

- проводяться тижні правових знань;

- у школі створена рада з профілактики правопорушень, яка збирається розглядає питання роботи з учнями, схильними до правопорушень, залучає спеціалістів для консультацій батьків, педагогів, розглядає випадки порушення дисципліни в школі, сім’ї та поза школою;

- учні охоплені постійними і тимчасовими дорученнями;

- проводиться систематична індивідуальна робота з дітьми.

 

 

 

 

 

РОЗДІЛ ІІ. СИСТЕМА ОЦІНЮВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ

 

На закінчення 2022-2023 навчального року у початкових класах навчається ____ учнів, у 5-9 класах – __ учень, у 10-11 класах – __ учнів.

 

Аналіз причин руху учнів свідчить, що вони зумовлені зміною місця проживання родини або пов’язані з переїздами.

Основними напрямами роботи щодо забезпечення  соціальної підтримки дітей пільгових категорій є виявлення, облік і створення умов для їхнього навчання, виховання й розвитку.

 

 

РОЗДІЛ ІІІ. ОЦІНКА ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

 

Аналіз роботи методичних об’єднань засвідчує, що основну увагу вчителі приділяли підвищенню фахової майстерності, розвитку власної творчої особистості, спільному вирішенню завдань, поставлених методичними об’єднаннями щодо втілення сучасних інновацій та педагогічних технологій, сприяли творчому підходу до реалізації ідей програм з кожного предмета на забезпечення, засвоєння й використання найбільш раціональних методів і прийомів навчання та виховання школярів. На засіданнях методичних об’єднань розглядались, зокрема, такі питання:

  • виконання Державних стандартів освіти;

  • вивчення й реалізація основних положень нормативних і директивних документів про освіту;

  • опрацювання методичних рекомендацій щодо вивчення базових дисциплін у 2023/2024 навчальному році;

  • методика організації та проведення сучасного уроку;

  • використання інтерактивних технологій як засіб підвищення ефективності уроку;

  • формування предметних компетентностей в учнів;

  • вивчення передового педагогічного досвіду вчителів міста, області та України.

Робота методичних об’єднань була спланована, засідання проводилися на належному рівні з обговоренням науково-теоретичних питань і практичної діяльності вчителів.

Науково-методична рада закладу забезпечувала планування, керівництво та аналіз методичної роботи протягом року. Майстерність учителів здійснювалася через постійне самовдосконалення, вивчення передового досвіду вчителів України та своїх колег шляхом самоосвіти та через участь у роботі методичних об’єднань, семінарах, виконанні особистих творчих планів.

Педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус» тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

Результати атестації:

 

Традиційним у закладі освіти залишилося проведення предметних тижнів та творчих тижнів учителів, які атестуються. У березні пройшов творчий звіт вчителів, що атестувалися у 2022 р. Вчителі представили звіт своєї роботи у міжатестаційний період! Всі працювали дуже наполегливо і плідно: відкриті уроки і заходи, самоосвіта на різних сайтах, участь у різних конкурсах, проєктах, проведення олімпіад- онлайн, ексурсії і пошукові роботи і багато іншого.

Питання методичної роботи з педагогічними кадрами, удосконалення професійної майстерності були предметом обговорення на засіданнях педагогічних рад, адміністративних нарад, нарад при директорі.

Аналіз підсумків навчального року дає підстави зробити висновки, що порівняно з минулим навчальним роком зріс рівень фахової майстерності педагогів. Педагогічний колектив школи в процесі своєї діяльності реалізував мету виховання, навчання та розвитку дітей, поставлену на початку навчального року.

 

Виховна робота

Виховна робота в школі проводилась відповідно до виховної проблеми школи: «Спільна робота школи, сім’ї у формуванні особистості – патріота України засобами національного виховання». Головною метою виховної роботи– формування громадянина—патріота України, створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних та власних інтересів, виховання громадянина з демократичним світоглядом і культурою, який не порушує прав і свобод людини, виховання в учнів свідомого ставлення до свого здоров’я, формування належних гігієнічних навичок і засад здорового способу життя. Основною метою у вихованні здобувачів освіти у Виховна робота в школі у 2022/2023 навчальному році здійснювалася відповідно до Закону України «Про Освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді,основних аспектів Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, річного плану, програми «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України

Основною метою у вихованні здобувачів освіти у 2022/2023 навчальному році здійснювалася відповідно до Закону України «Про Освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді, основних аспектів Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа», заходів щодо реалізації Концепції національно-патріотичного виховання дітей і молоді та Методичних рекомендацій щодо національно-патріотичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах, річного плану, програми «Основних орієнтирів виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Основною метою у вихованні здобувачів освіти у 2022-2023 навчальному році є продовження формування громадянина, патріота, інтелектуально розвиненої, духовно і морально зрілої особистості, готової протистояти ворогам Батьківщини та асоціативним впливам, вміння вирішувати особисті проблеми, творити себе і оточуючий світ.

        Серед основних завдань — національно-патріотичне виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу, підготовка учнів до свідомого вибору сфери життєдіяльності та підвищення відповідальності сім'ї за освіту і виховання дітей.

Реалізація всіх напрямків виховної роботи здійснювалась через заходи, які були передбачені річним планом роботи і враховували особливості виховання особистості та відображалися в системі загальношкільних заходів, органів учнівського самоврядування, роботі з батьками.

        Виховна робота в 2022-2023 навчальному році була направлена на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей на кожному з вікових етапів, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі здорового способу життя, на осмислення самовизначення у виборі професії, на пропаганду духовних надбань українського народу, на виховання любові до рідної землі, мови, на формування правової культури, негативного ставлення до протиправних діянь, розвиток учнівського самоврядування, співпрацю з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

Для реалізації проблемної теми було розроблено план виховної роботи, який охоплює всі напрями виховання, включає в себе календарні, традиційні шкільні свята, різноманітні заходи.  На позакласних заходах класні керівники виховують національну самосвідомість, патріотизм, формують фізичну та екологічну культуру, здоровий спосіб життя, та створюють умови для розвитку творчої особистості.  

З  метою  поширення правових знань, підвищення рівня правової освіти, профілактичної та превентивної роботи , а також забезпечення повноцінного розвитку   дітей і молоді, охорони та зміцнення їхнього здоров’я, формування фізичних здібностей особистості у 2023-2024 навчальному році було проведено такі заходи:

-  створенння відеороликів до різноманітних виховних заходів;

-  відеопривітання до Дня вчителя, До Дня Збройних Сил України, до Дня рідної мови, «Дня толерантності»;  

-  вікторини та флешмоби «Люби та шануй українську мову», «День рідної мови», флешмоб до Дня толерантності, Дня Миру;

-  брали участь у Всеукраїнському радіотиктанті;

-         Єдині уроки, уроки мужності година спілкування до Дня Гідності та Свободи «Скажи своє слово про Україну», «Україна – це територія гідності та свободи», до дня Голодомору «Трагедія, що сколихнула землю», «Героїв стежина від батька до сина», усний журнал «Герої Крут – для нащадків взірець»;

-         У режимі онлайн проходили лекції «Здоров’я без сорому щодо підвищення обізнаності з основ здоров’я та гігієни для здобувачів освіти 8-11-х класів;

-         Учні школи разом із батьками та вчителями долучилися до благодійної акції "Допомога Героям»,»Паски для воїнів»

-         До Дня толерантності провели кцію "Обійму за посмішку", фотоконкурс "Обійми товариша".

-         Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Акція «Червона стрічка»;

-         День вшанування учасників ліквідації наслідків на Чорнобильській АЕС;

-         Урок-екскурсія та акція «Піклуйся про птахів узимку!»;

 

Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану потребує іншого змісту та підходів до проведення виховної роботи. Основним цільовим напрямом було забезпечення безпекової складової здоров’я особистості, забезпечення її фізичного, психічного, соціального і духовного благополуччя.

Особливо важливим стало, продовжити формувати громадянанина-партіота України, підготовленого до життя, з високою національною свідомістю, який здатний побудувати суспільство. У сучасних умовах патріотичне виховання молодого покоління набуває особливої актуальності, тому патріоричне виховання є важливою складовою загального виховного процесу.  Виховна робота під час військового стану проходила у формі відеоуроків, спілкування, обговорення цікавих постерів, інтернет-конкурсів, перегляду суспільних проєктів.

Результати роботи публікувалися на сторінці нашої школи у Facebook та на сайті закладу.

Проведено такі заходи:

-         Відповідно до Указу Президента України у закладі щоденно о 9.00 проводиться загальнонаціональна хвилина мовчання;

-         Привітання з Днем матері»

-         Створення флешмобу «Ми віримо в сили ЗСУ»;

-         Година спілкування до Дня пам’яті і примирення;

-         Флешмоб до Дня вишиванки «Вишивана моя, Україно!»;

-         Останній дзвоник;

-         Проведення інструктажів з учасниками освітнього процесу «Як діяти у випадку тривоги» та поради практичного психолога;

-         Акція «Великодній кошик» + написи лист воїну ЗСУ;

-         Флешмоб «Скринька здоров’я»;

-         Екологічна акція «За чисте довкілля!»;

-         Разом із батьками, педагогами та громадськістю облаштували тимчасове укриття;

-         Організація збирання гуманітарної допомоги воїнам ЗСУ;

-         Плетіння сіток для ЗСУ;

-         Проведення онлайн виховних годин та бесід.

         Значну увагу протягом року приділяли роботі Ради профілактики правопорушень, профілактиці булінгу у шкільному середовищі та роботі з попередження випадків торгівлі людьми. Створення учнями 9 класу відеоролика «Стоп - булінг» сприяло розкриттю поняття «булінг», «шкільний булінг», допомогло зрозуміти учням причини та наслідки цього явища.

Усі заходи сприяють поліпшенню умов навчання, розвитку та виховання дітей. З учнями школи, схильними до девіантної поведінки та пропусків навчальних занять без поважних причин, проводиться планомірна робота щодо охоплення їх навчанням та позаурочною діяльністю.

Приділялася увага роботі з попередження наркоманії, алкоголізму, боротьбі з тютюнопалінням серед неповнолітніх. З метою профілактики та пропаганди здорового способу життя, боротьби з наркоманією та СНІДом, відповідно до річного плану роботи проводилися тематичні заходи. У школі розроблено наскрізну систему бесід та тематичних годин з морально- правового виховання. Під час виховних годин класні керівники застосовували активні методи роботи, використовували методику колективної творчої діяльності.

Заходи, які були проведені, спрямовані на підвищення ефективної діяльності, активізацію діяльності педагогічного та учнівського колективів в напрямку правових знань та правової пропаганди із запровадженням інноваційних методик профілактики правопорушень.

Також, у зв’язку з воєнними діями та оголошеним військовим станом у країні та необхідністю евакуюватися з небезпечних регіонів питання контролю за дітьми стало особливо гостро. Тому адміністрація школи тримала на постійному контролі пересування колективу школи.

     Формування ініціативної, здатної приймати свідомі рішення особистості неможливе без широкого залучення учнів до управління шкільними справами через участь в органах учнівського самоврядування. Модель учнівського самоврядування нашої школи має цілеспрямовану, конкретну, систематичну, організовану і прогнозовану за наслідками діяльність

Проводилася цілеспрямована профілактична робота з безпеки життєдіяльності з учасниками навчально-виховного процесу.

Видані накази, які стосуються питань безпеки життєдіяльності та запобігання дитячого травматизму, ці питання систематично розглядалися на нарадах при директорові, педагогічних радах. Для удосконалення профілактичної роботи щодо запобігання дитячого травматизму серед вихованців класними керівниками проводиться комплекс бесід:

- з дорожнього руху;

- з протипожежної безпеки;

- запобігання отруєнь;

- з безпеки при користуванні газом;

- збезпеки з вибухонебезпечними предметами;

- з безпеки на воді;

- з безпеки користування електроприладами, при поводженні з джерелами електроструму.

Крім того, класні керівники проводять бесіди зі школярами з попередження всіх видів травматизму та записують бесіди до класних журналів, а перед початком зимових та літніх канікул проводиться первинний інструктаж із записом в журнал інструктажів.

Протягом року було проведено тижні із БЖД .У рамках Тижнів було проведено бесіди, виставка літератури в шкільній бібліотеці, зустрічі з працівниками ДСНС, УПП, челенджі, перегляд відео-уроків, конкурс плакатів та малюнків, цікаві перерви, практичні заняття, вікторини.

Спортивно-масова робота в школі невід’ємно пов’язана з організацією та проведенням спортивно-масових заходів в позаурочний час. Для нашої школи є традицією проводити у вересні місяці Олімпійський тиждень. Цього року команда закладу брала участь у обласних змаганнях з футболу «Шкіряний м'яч» серед хлопців і отримали І місце

На період запровадження воєнного стану в Україні (Указ №64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні») в школі, на постійній основі, проходить інформування учасників освітнього процесу та працівників (олайн зустрічі, хвилинки спілкування) про межі поширення, наслідки, способи та методи захисту, а також дії у зоні можливої надзвичайної ситуації. Також адміністраторами групи ФБ розповсюджується корисні поради від UNICEF Ukraine «Важливо, як ніколи», «Дітям про вибухонебезпечні предеми»; ДСНС України «Мінна безпека. Що потрібно знати та виконувати».

Проведені цільові профілактичні заходи, інструктажі напередодні літніх канікул, доведені до відома батьків на батьківських зборах та розміщенні на сторінці закладу у Facebook. У школі наявний журнал реєстрації інструктажів з безпеки життєдіяльності для учнів при проведенні позашкільних та позакласних заходів. Класними керівниками були проведені інструктажі з безпеки учнів напередодні осінніх, зимових, весняних та літніх канікул.

Питання екологічного виховання в умовах сьогодення теж набуло не аби якої актуальності. Згідно річного плану виховної роботи на 2022-2023 н.р. у школі проходили заходи до Міжнародного Дня захисту тварин, акції «Турбота про птахів», «Пташині їдальні» по встановленню годівничок;, метою якої є допомога безпритульним тваринам.  Школа бере участь у проєкті «Друге життя відходів у школах», метою якого є свідоме роздільне сортування відходів, так на території школи встановлені спеціальні баки і контейнери для сортування, а представники учнівського самоврядування регулярно проводять інформаційні хвилинки для учнів, щодо необхідності роздільного сортування сміття.

 

Протягом року в школі було проведено тематичні тижні:

 • Тиждень квітів та дари щедрої осені. ( вересень)

 • Тиждень учнівського самоврядування. (жовтень);

 • Тиждень національно-патріотичного виховання. (жовтень);

 • Тиждень українського козацтва (жовтень);

 • Тиждень знань безпеки життєдіяльності (листопад);

 • Тиждень Пам’яті жертв голодомору. (листопад);

 • Тиждень Української писемності і мови(листопад)

 • Тиждень Соборності України (січень)

 • Тиждень Шевченківських днів (березень)

Учні школи брали участь у таких заходах:

• У Олімпійському тижню

• У заходах до Дня працівників освіти,

• У заходах до Дня боротьби зі СНІДом;

 • У заходах до Дня ліквідатора Чорнобильської АЄС

• У заходах до дня Революції Гідності і Свободи

• У заходах до Дня Героїв Небесної Сотні

• У заходах до дня Захисників України

• У заходах вшанування пам’яті Афганських військ

• У заходах до Дня Матері, Сім’ї

У заходах до Шевченквіських днів та багато ін.

Учні школи проводили такі флешмоби:

- флешмоб до Дня Соборності України ;

- флешмоб «Я люблю українську мову».

- флешмоб "Запали свічу»

- флешмоб «Дню Вишиванки -бути»

Учні школи проводили такі акції:

- акціїя « 16 днів проти насильства»

- акція «Запали свічу»

- акція «Посади дерево»

- акція «Трудовий десант» на подвір’ї школи .

- благодійна акція «Допомога воїнам»

- акція «Годівничка».

- Рейди: «Увага! Діти на дорозі!» , « Урок», «Перерва», « Запізнення», «Куріння», » Як живеш, дитино?» та багато інших.

Проводилися такі квести:

 • «Козацький квест»

 • Квест « Безпека на дорозі»

 • Фотоквест «День писемності і рідної мови»

 • Квест «Миколай іде до нас»

 • Фотоквест «Книга- твій друг»

 • Фотоквест «День сміху»

Учні школи брали участь у таких тематичних днях:

«День Захисника України»

«День української писемності та мови»

«День самоврядування»

«День Хустки»

«День Гідності та Свободи»

«День Толерантності»

«День Чаю»

«Всесвітній День доброти»

«Міжнародний День Миру»

«Міжнародний День Прав Людини»

Усю виховну роботу колектив спрямовував на те, щоб допомогти здобувачам освіти розкрити свої творчі здібності, позбавитися комплексів та страхів, порозумітися між собою, пізнати один одного краще. Плануємо всім педагогічним колективом продовжити роботу в усіх напрямках у наступному навчальному році. Внаслідок системи навчально-виховних заходів, які проводяться в навчальному закладі, сформувалась модель випускника – самодостатнього, цілеспрямованого, патріотично налаштованого, освіченого, творчого, різносторонньо розвинутого українця, громадянина своєї держави.

      У закладі розвинена художня самодіяльність, учасники якої беруть активну   участь у   всіх загальношкільних заходах, що проводяться в школі, а також активно демонструють свої таланти під час заходів, що організовуються поза межами закладу.


 

Учні школи брали участь у різноманітних конкурсах:

 1. 1. «Роби добро» (1-4 класи)

 2. 2. Всеукраїнський конкурс «Захисники України» (1-4 класи,5,6 класи)

 3. 3. Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи (2-4 класи,5,6)

 4. 4. Всеукраїнський конкурс «Безпечний Інтернет» (5,9,11 класи )

 5. 5. Всеукраїнський конкурс «Наука – це цікаво!» (7 класи)

 6. 6. Всеукраїнський конкурс «Від бандури до цимбал» (5,6,7)

 7. 7..Всеукраїнський конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу»(1-4,5,6,7класи)

 8. 8.Конкурс «Садок вишневий коло хати» (7 клас)

 9. 9.Конкурс «Друкуємо книжки» (1 клас)

 10. 10.Конкурс «Основи кібербезпеки»(6-9)

 11. 11.Конкурс «І слово,і пісня,матусю,тобі»

 12. 12.Конкурс «Слово до слова»(5,6 класи)

 13. 13.Конкурс «Стоп булінг»(7)

 14. 14.Конкурс «Як це працює?»(1-4)

 

ЗАВДАННЯ НА 2023-2024 НАВЧАЛЬНИЙ РІК:

2023/2024 навчальний рік є особливим з точки зору ведення виховної роботи через соціально-політичну кризу в Україні. В контексті нових викликів, що постали перед країною, необхідно переглянути практику виховної роботи та захисту дітей у навчальному закладі.

Керуючись Законом України «Про загальну середню освіту», Програмою «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання та Програмами в галузі освіти, де визначені завдання загальної середньої освіти, наш ліцей головну увагу у виховній роботі акцентує на вихованні громадянина – патріота своєї Батьківщини, готового до подальшої освіти і трудової діяльності, з вільними політичними і світоглядними переконаннями, з свідомим ставленням до обов’язків; на формуванні особистості учня; вихованні поваги до національних цінностей нашого народу; вироблення навичок здорового способу життя; готовності до подальшої соціалізації.


 

Адміністрація навчального закладу сприяє підвищенню кваліфікації педагогічних працівників, розроблений перспективний план підвищення кваліфікації та план підвищення кваліфікації на рік. Планові курси педагогічні працівники проходять на базі ____, педагоги закладу освіти є активними членами вебспільноти освітян, працюючи на таких платформах, як «Всеосвіта», «На урок», «Прометеус», «Едера» тощо, де проходять курси, беруть участь у семінарах та конференціях, розміщують власні методичні матеріали, створюють тести для перевірки рівня навчальних досягнень учнів.

Як директор школи у роботі з працівниками дотримуються партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату. На моє переконання, завдяки такому стилю керівництва у школі залишається мінімум агресивності, наявне творче вирішення справ; переважають такі методи керівництва як порада, особистий приклад, похвала; ставлення до людей – шанобливе, вимогливість поєднується із справедливістю, спілкування ввічливе, поважливе, рідко з наказом. У зв'язку з цим я надаю колегам більше самостійності, відповідно їхній кваліфікації і характеру роботи, створюю необхідні умови для самореалізації. У кожному зі своїх підлеглих бачу, насамперед, особистість у всьому розмаїтті її людських якостей і властивостей.

Висловлюю щиру подяку за співпрацю: учням – за бажання вчитися, учителям — за творчість, за любов до своєї професії; батькам — за допомогу, розуміння, підтримку і сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю; технічному персоналу за їх щоденну працю, за чистоту в навчальному закладі та на території школи. Я вірю в наш навчальний заклад, захоплююся його талановитими особистостями: учнями, вчителями, випускниками, які примножують справу нашої школи.